17.11.20

Høring om fremtidens Sportsby i Brøndby

Nu kan alle blive klogere på den fremtidige udvikling af området omkring stadion på et digitalt borgermøde den 18. november 2020, og komme med input til det planforslag, der er lavet for Sportsbyens fysiske udvikling i Brøndby.

Visualisering af Sportsbyen i Brøndby
Sport og bevægelse har altid været centrale fokusområder i Brøndby, og med Sportsbyen er det målet at samle førende sportsorganisationer i området centreret omkring Brøndby stadion. Det er visionen, at Sportsbyen overordnet skal øge dansk idræts konkurrencekraft og på de mere lokale linjer også fremme idræt, sport og bevægelse for borgerne i Brøndby.

Gennem det seneste år har der været afholdt møder og workshops med deltagelse af både Brøndby Kommune og mange af Sportsbyens interessenter. De mange snakke og drøftelser er nu mundet ud i vedtagelsen af et forslag til strategisk udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg.

Det bliver den plan, der sætter rammerne for, hvad en ny aktør har af byggemuligheder i Sportsbyen og for hvordan en eksisterende aktør eventuelt kan bygge om og bygge ud. Samtidig udpeger udviklingsplanen en række byrum, som skal opgraderes, så Sportsbyen bliver et levende samlingspunkt for både borgere, brugere og virksomheder

”Det er en milepæl, at vi nu er så langt med udviklingen af Sportsbyen, at alle kan forholde sig til den udviklingsplan, vi nu ligger frem i høring. Det er en plan, der sætter retning på den fysiske udvikling af området. Når planen er endeligt vedtaget, kan vi for alvor gå i gang og gå i jorden med de første små byrumsomdannelser – og så vi kan være klar til at sige ja til nye projekter i Sportsbyen i Brøndby,” siger borgmester Kent Magelund.

Man kan høre mere og komme med input på et digitalt borgermøde, der sendes på kommunens Facebookside den 18. november 2020 kl. 17-18.30.

Planerne er i offentlig høring frem til den 23. december 2020, hvor alle kan komme med deres input og kommentarer. Når de er endeligt vedtaget, kan man gå i gang med de første fysiske forandringer i Sportsbyen.


Skrevet af Brøndby Kommune