17.11.20

Kommunen overtager anvisningen til lejligheder i afd. 607 Hallingparken

Brøndby Kommune har overtaget anvisningen til lejlighederne i Hallingparken afd. 607 i Brøndby Boligselskab. Nye kriterier betyder, at kommende beboere bl.a. skal have en ren straffeattest og være i arbejde.

Fra den 1. september 2020 har Brøndby Kommune anvist beboerne til lejlighederne, der har ulige numre, i Hallingparken afd. 607 i Brøndby Strand. Hvis man tidligere stod skrevet op i Brøndby Boligselskab til disse lejligheder, så er ancienniteten ikke overført. Brøndbys kommunalbestyrelse har besluttet en række kriterier, der skal være opfyldt, før man kan komme på ventelisten.

”Vi oplever en stor interesse i at blive opskrevet. Der er nu mere end 45 på ventelisten, selvom kriterierne er blevet strammere. Man behøver ikke være borger i Brøndby for at blive opskrevet og vi kan se, at det primært er borgere, der i dag bor uden for kommunen, der er skrevet op og som ønsker at flytte til Brøndby,” fortæller direktør Niels Møller, Brøndby Kommune.

De nye kriterier fremgår af kommunens hjemmeside. De betyder bl.a., at alle voksne medlemmer i husstanden skal kunne fremvise ren straffeattest. Desuden skal ansøgeren være i ansættelse (mindst 30 timer ugentligt) eller være under uddannelse og SU-modtager.

Boligerne tildeles ud fra en individuel vurdering og baserer sig ikke på en automatisk oprykning på opskrivningslisten.
Skrevet af Brøndby Kommune