Plads til alle

Kender du til et barn, som har brug for støtte, motivation og opmuntring til at deltage i fritidslivets fællesskaber? Så er Plads til Alle et tilbud for både barn og familie.

Har du eller kender du et barn, som kan få gavn af indsatsen Plads til alle, kan du enten kontakte din lærer, sundhedsplejerske, pædagog eller sagsbehander. På hver skole i Brøndby Kommune er der kontaktpersoner, som du også kan kontakte, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan Plads til alle kan hjælpe et barn til at få et aktivt fritidsliv.

Nedenstående kan du læse mere om projektet, de frivillige og målgruppen.

Hvad er Plads til alle?

Plads til alle er en indsats, hvor frivillige hjælper børn og unge i udsatte positioner til at få et aktivt fritidsliv og blive en del af foreningernes fællesskaber.

De frivillige fungerer som bindeled mellem forældre, barn og fritidsaktivitet i en begrænset periode, indtil barnet og familien har fundet sig til rette i det nye fællesskab. Den frivillige hjælper med at skabe kontakt til den ønskede fritidsaktivitet, laver praktiske og økonomiske aftaler og følger barnet, så barnet kan komme til at dyrke sin fritidsinteresse. Gennem projektet Plads til alle kan den frivillige også indstille til at barnet og familien får økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Derudover støtter den frivillige også familien, så barnet kan fortsætte et aktivt fritidsliv efter endt forløb.

Hvad gør de frivillige?

  • Hjælper barnet, sammen med familien, med at finde det rette fritidstilbud og hjælper med at få barnet tilmeldt foreningen.
  • Den frivillige fritidsguide fungerer som bindeled mellem barn og fritidsaktiviteten og holder forældre opdateret på barnets trivsel.
  • Red Barnets frivillige fritidsguider følger barn til og fra fritidsaktiviteter og sammen med familien vurderes hvor længe barnet har behov.
  • Frivillige kan hjælpe med at søge økonomisk støtte til kontingent, udstyr og lejrture.
  • Forældre kan altid kontakt den frivillige, hvis de bliver bekymret for barnet under fritidsaktiviteten.

Hvem er tilbuddet til?

Projektets er for alle børn og unge i alderen 5-17 år, hvis forældre af økonomiske, sociale, kulturelle eller helbredsmæssige grunde ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet. 

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 10. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune