Nominerede til priserne 2020

Der er mange frivllige ildsjæle, der hele året yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere. Her kan du se og læse om nogle af de mange frivllige, som gør en forskel for andre.

Vinderne af priserne 2020

Se, hvem der vandt priserne i 2020 på Brøndby Web TV.

Brøndby Web TV

Tak til alle ildsjæle!

Tak til alle jer, som hver dag, året rundt, tilbyder Brøndbys borgere en bred pallette af fritidsaktiviteter og fællesskaber. I er med til at skabe aktiviteter, der gør vores borgere til nogle sundere, gladere og dygtigere mennesker. I har en stor del af æren for, at vi har et lokalsamfund, hvor der er respekt og forståelse for vores medmennesker, og at mange borgere i Brøndby oplever et fællesskab, som gør os stolte af at bo i Brøndby.

Nedenstående kan du læse om alle de frivillige og foreninger, der var nomineret til priserne 2020.

Kulturprisen 2020

Nomineret til Kulturprisen 2020: Kings and Queens of Denmark

Kings and Queens of Denmark

Kings and Queens har for 8. år i træk afholdt det stort anlagte Kings and Queens-velgørenhedsshow i Kulturhuset Kilden. Showet giver med sin store diversitet i kunstnergruppen, der består af drag-artister, musikere og komikere, Brøndbys borgere mulighed for at få indblik i et kunstnerisk univers, der er ukendt for mange.

Nomineret til kulturprisen 2020: Max Torbensen fra Brøndby Kunstforening

Max Torbensen fra Brøndby Kunstforening

Max er en ildsjæl og stor inspiration for mange. Han er hjælpsom og flittig og siger aldrig nej til en opgave. Han inspirerer og hjælper på malerholdet, kunstnerisk som praktisk, og står altid til rådighed for dem der ikke selv kan. Han yder et stort stykke frivilligt arbejde og gør et kæmpe bidrag til at udbrede kunsten til Brøndbys borgere gennem diverse kunstudstillinger.

Nomineret til Kulturprisen 2020: Youssef Khalil Idiab fra Håbets Lys

Youssef Khalil Idiab fra Håbets Lys

Youssef var en primær og essentiel del i oprettelse af foreningen Håbets Lys. Foreningen har til formål at aktivere danskere med anden etnisk baggrund, ved at samle alle etniciteter bag et fælles formål til trods for kulturelle forskelligheder. Foreningen har både bidraget med aktiviteter på kulturnat og kulturweekend, men har også aktiviteter til familier, der har brug for aflastning og til ældre og syge, som kan have brug for besøg. Youssef har spillet en central rolle for foreningen succes. Han er aktiv og arbejder fra hele sit hjerte, med ærlighed, præcision og punktlighed.

Frivilligprisen 2020

Nomineret til frivilligprisen 2020: Jørgen Van Hauen frivillig i Pensionisthusene

Jørgen Van Hauen frivillig i Pensionisthusene

Jørgen har et ekstraordinært stort engagement som frivillig i Brøndby og startede sin karriere som frivillig formand for Pensionist Billard i Møllehuset, hvor han stadig er formand. Siden er Jørgen blevet frivillig i Møllelauget, været frivillig sprogven for en udenlandsk tilflytter og til sidst men ikke mindst har Jørgen, sammen med et par andre mænd, engageret sig som tovholder i den nye mandegruppe ”LeveMænd”. Jørgen er meget opmærksom på, hvordan andre har det. Oplever han, at en borger er ensom, gør Jørgen, hvad han kan for at invitere indenfor i fællesskabet. Jørgen brænder for at gøre en forskel for andre og har gennem tiden gjort og gør fortsat en stor forskel for mange borgere i Brøndby.

Nomineret til frivilligprisen 2020: Natteravnene i Brøndby

Natteravnene i Brøndby

Natteravnene i Brøndby startede som forening i Brøndby Strand i 2001 og dækker i dag hele Brøndby. Natteravnene består af frivillige voksne fra lokalsamfundet, som går ture á to-tre timer i nattelivet på de tidspunkter, hvor de unge er ude. Med deres tilstedeværelse, dialog og en hjælpende hånd, er Natteravnene med til at forebygge vold, kriminalitet og hærværk og dermed sikre et trygt natteliv. Eksempelvis når en ung er kommet galt afsted pga alt for meget alkohol og har brug for hjælp. Også under Covid-19 har Natteravnene gjort en særlig indsats for at begrænse smitten blandt de unge i samarbejde med Brøndby Kommune.

Nomineret til Frivilligprisen 2020: Trine Annet Izolde Larsen frivillig fra Multihuset

Trine Annet Izolde Larsen frivillig fra Multihuset

Trine er en uvurderlig ressource som frivillig i Multihuset. Hun er ivrig efter at hjælpe, hvor hun kan og kommer altid med en god energi, glæde og latter, som smitter af på resten af huset. Selv under corona-nedlukningen har hun været en trofast hjælp og støtte. Da alle var hjemsendt, tog hun rollen som telefonven og gå-ven. Hun har vist, hvordan den frivillige relation kan påvirke borgernes liv positivt. I etableringen af den nye støtteforening for Multihuset har Trine taget et ekstra ansvar som formand. Rollen som formand varetager Trine med en særlig fin opmærksomhed i forhold til de andres bestyrelsesmedlemmers forudsætninger for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Trine har ydet en helt særlig indsats til gavn for borgere i Multihuset, hvor hendes tilstedeværelse og store engagement er påskønnet af alle.

Årets Initiativ 2020

Nomineret til Årets Initiativ: Henrik Larsen fra Brøndby Strand Minigolf Klub

Henrik Larsen fra Brøndby Strand Minigolf Klub

Henrik er en ildsjæl, som er både proaktiv og opsøgende, når det gælder udvikling af nye initiativer. Sammen med kommunen lykkedes det ham at oprette holdaktiviteter for 60+ nybegyndere. Han gør en dyd ud af, at opnå foreningens mål, hvor der skal være aktiviteter for både nybegyndere og de ambitiøse spillere med et ønske om at komme på landholdet. Alt det vidner om en formand, der ønsker, en klub som er aktiv medspiller i lokalsamfundet.

Nomineret til Årets Initiativ 2020: Ruth Swedenborg fra Vinterbadelauget Bifrost

Ruth Swedenborg fra Vinterbadelauget Bifrost

Ruth er en ildsjæl som også brænder for et velfungerende foreningsliv i Brøndby Kommune. Hun er har været aktiv i flere foreninger og er altid på pletten, når der skal ydes frivilligt arbejde. Hun har bidraget til medlemsvækst i lokalforeningen og senest I samarbejde med Brøndby Kommune fik hun startet udendørs bevægelse aktiviteter op, som sluttede med vinterbadning for foreningens medlemmer.

Nomineret til Årets Initiativ 2020: BSI-fodboldcamps

BSI–fodboldafdeling for deres fodbold camps

BSI–fodboldafdeling formåede, på trods af udfordringerne med Corona-pandemien og de dertilhørende restriktioner at give knap 80 børn og unge nogle gode, positive og aktive oplevelser til 2 vellykkede sommercamps i 2020. Succesen med afvikling af camps er senere hen blevet gentaget flere gange!

Årets Ungdomsleder 2020

Nomineret til Årets Ungdomsleder 2020: Morten K. Hansen fra Brøndby Strands Sejlklub

Morten K. Hansen fra Brøndby Strands Sejlklub

Morten er en rollemodel for både unge og ældre i foreningen og med sin strategi med 5 inspirerende mål, bidrager han til både til fastholdelse og medlemsvækst for unge i klubben. Nogle af målene lyder: Det skal være nemt at være med, tilbyd aktiviteter, som både rammer bredden og dem ”der vil mere” og fokusér på fællesskabet og sociale aktiviteter.

Nomineret til Årets Ungdomsleder 2020: Jesper Dehn fra Det Danske Spejderkorps, Ulf Jarl.

Jesper Dehn fra Det Danske Spejderkorps, Ulf Jarl.

Jesper har været spejder i 29 år – heraf 27 år hos Ulf Jarl. Hans arbejde, som både ”ung i bestyrelsen”, medarrangør af venskabslejre, sommerlejre, ”nathejk”, repræsentant i divisionssledelsen har en stor betydning for foreningen og medlemmerne. Jesper er med til at udvikle unge mennesker til at blive selvstændige individer, som tager ansvar for sig selv, andre og samfundet samtidig med at de unge får nogle gode oplevelser i et fælleskab, som de vil huske resten af livet.

Nomineret til Årets Ungdomsleder 2020: Helle Kristensen fra Kiowa-Ringebæk gruppen, Brøndby Strand Spejderne

Helle Kristensen fra Kiowa-Ringebæk gruppen, Brøndby Strand Spejderne

Helle er her en ren blæksprutte og ingen opgave er for lille eller stor – med gå på mod og engagement, kaster Helle sig over enhver opgave, hvor hun kan gøre medlemmerne til aktive selvstændige personer, som forstår at begå sig i samfundet, til glæde og gavn for Brøndby Kommune. Helle har gennem sin spejdertid i snart 25 år medvirket til spejdergruppens positive udvikling og har bl.a. været leder for de fleste af foreningens forskellige spejderhold.

Årets Idrætsleder 2020

Nomineret til Årets Idrætsleder 2020: Knud Erik Andersen fra Knud Erik Andersen´s Tai Chi Ch´uan

Knud Erik Andersen fra Knud Erik Andersen´s Tai Chi Ch´uan

Knud har i mange år lavet en kæmpe stor frivillig indsats for, at der kan tilbydes tai chi til alle fra både begynder til udøvere på et højt niveau i Brøndby Kommune. Han er engageret, inspirerende og vedholdende leder i Knud Erik Andersens tai chi institut og har under Corona-krisen været en aktiv og ansvarlig leder der tilbød aktiviteter på en forsvarlig måde.

Nomineret til Årets Idrætsleder 2020: Karna Kongslev fra Idræt, Motion og Samvær i Brøndby

Karna Kongslev fra Idræt, Motion og Samvær i Brøndby

I 2018 blev Karna Kongslev formand for foreningen Idræt, Motion og Samvær i Brøndby og fik rettet op på foreningens økonomi. Karna bidrager til, at der i foreningen er plads til diversitet og forskellighed, så alle kan være med uanset baggrund og personlige udfordringer. Under Corona pandemien har hun bidraget til at lave udendørs aktiviteter, således at medlemmer stadig har kunnet mødes under de gældende restriktioner.

Nomineret til Årets Idrætsleder 2020: Stig Ryaa fra Brøndby Badminton Klub

Stig Ryaa fra Brøndby Badminton Klub

Stig har i mange lange hårde tider, stået som fast styrmand for foreningen, og har i dag fået vendt skuden fra en næsten ikke eksisterende ungdoms afdeling, til vi i dag er fuldt booket på flere af ungdoms træningerne. Stig er en ægte ildsjæle, og har mange nye aktiviteter og ideer i støbeskeen. Gennem mange, mange år har Stig gjort det muligt at børn og unge kan spille badminton i Brøndby kommune, hvilket han fortsat gør.

Kontakt

Fritid, Idræt og Bevægelse

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28
Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 09. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune