Nominerede til priserne 2021

Der er mange frivllige ildsjæle, der hele året yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere. Her kan du se og læse om nogle af de mange frivllige, som gør en forskel for andre.

Tak til alle ildsjæle!

Tak til alle jer, som hver dag, året rundt, tilbyder Brøndbys borgere en bred pallette af fritidsaktiviteter og fællesskaber. I er med til at skabe aktiviteter, der gør vores borgere til nogle sundere, gladere og dygtigere mennesker. I har en stor del af æren for, at vi har et lokalsamfund, hvor der er respekt og forståelse for vores medmennesker, og at mange borgere i Brøndby oplever et fællesskab, som gør os stolte af at bo i Brøndby.

Nedenstående kan du læse om alle de frivillige og foreninger, der var nomineret til priserne 2021

Kulturprisen 2021

Melormenene

”Melormene” Brøndbyvester Mølle

“Melormene” virkelig Ildsjæle med stort I. Melormene er 8 frivillige medlemmer af Brøndbyvester Møllelaug, som hver mandag i ulige uger året rundt mødes om formiddagen for at vedligeholde vores gamle Mølle fra 1888. De har siden 2015 brugt mere end 4000 timer på renovering, vedligehold og rengøring, således at vi i dag har en mølle, der kan kværne korn til mel. Samtidig forestår Melormene adskillige arrangementer for blandt andre skoler, afholder mølledage, julemarked mm.

Historielauget

Historielauget af 2021

Historielauget af 2021 er en nystartet forening, der har som formål at formidle Danmarks historie gennem tiderne, fra forhistorisk tid og frem til ca. 1970’erne. Historielauget har allerede gjort sig bemærket ved at afholde flere offentlige arrangementer i middelalderlandsbyen. Historielauget er åben for nye medlemmer med historisk interesse, der vil være med til at styrke borgerne i Brøndby s viden om vores bys og lands historie.

Håbets lys

Håbets Lys har til formål at nedbryde kulturelle fordomme og sociale barrierer, ved at tilbyde og facilitere aktiviteter og oplevelser for foreningens medlemmer, som knytter bånd på tværs af etnicitet, kultur og socialt ståsted. Foreningen fungerer som et lokalt, demokratisk og uformelt samlingssted for kultur, viden, information og vejledning, som udvider de unges rolle til at tage et større medansvar i forhold til at sætte aktivt fokus på læring blandt medborgere.

Frivilligprisen 2021

De frivillige IT-mænd på Møllen

De IT-frivillige på Møllen hjælper borgere i Brøndby med de problemer, de måtte have med deres telefoner, computere, iPads osv. Herunder især de ældre borgere, som kommer på Møllen. Men de hjælper også borgerne i eget hjem, hvis de har brug for det. De IT-frivillige vejleder og hjælper også borgerne i selvbetjeningsløsninger, som kan gøre dagen meget mere enkel, og de viser borgerne, hvordan de kan være i dialog med børnebørnene på de sociale medier. De IT-frivillige har også fokus på det sociale. De er hyggelige og rummelige. Der er altid en god stemning i IT-stuen, og det gør, at borgerne altid føler sig trygge og godt behandlet - og så er der altid lige tid til en ekstra lille snak.

Ruth Swedenborg

Ruth Swedenborg har lavet frivilligt arbejde i Brøndby i mange år. Først var det i Brøndby Strands Gymnastikforening, hvor hun bl.a. var sekretær og for egen regning deltog på rejser og i stævner for at hjælpe til. Hun har startet en powerwalkklub, hvor hun bl.a. står for at samle folk og arrangere julefrokost og andre arrangementer. I 2008 overtog hun - sammen med en anden - styringen af Vinterbadelauget Bifrost, som var i fare for at blive nedlagt. Når man gik tur på stranden, mødte man ofte Ruth, som var på evig jagt efter nye medlemmer. Stille og roligt voksede foreningen sig til i dag at have 450 medlemmer. Ruth er også en god ven af naturen og er aktiv med forskellige ting, som kommer alle borgere til gode - fx Plastic Change og "Strandens Venner".

Foreningen Maddeling

Foreningen Maddeling Brøndby gør en meget stor indsats med at køre rundt flere gange om ugen og indsamle overskudsmad fra diverse forretninger. Dette sorteres og bliver derefter registreret og uddelt til stor glæde for mange Brøndby-borgere - ikke mindst til borgere med begrænsede midler. Der uddeles brød, frugt og grønt, som gør glæde hos 20-30 familier i stedet for at blive smidt ud.

Årets Initiativ 2021

Bold & Bevægelse i Brøndbyernes IF

Bold & Bevægelse startede op i sommeren 2021 med næsten 80 tilmeldte børn og deres forældre. Bold & Bevægelse for de 2-4-årige, som er et nyt koncept i Brøndbyernes Idrætsforening, hvor nysgerrigheden er bolden, og hvor børn og forældre indgår i alle lege. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Bold & Bevægelse er kommet for at blive, og der udvikles hele tiden nye universer og lege til fordel for børnene.

KONTRA - Brøndbys Kulturklub

Kulturforeningen KONTRA laver kulturelle og kunstneriske aktiviteter i det lokale byrum, som skal styrke børn og unges kreativitet og fælleskabsfølelse. Kontra vil gerne vise, at Brøndby kan noget særligt, og seneste skud på stammen er Tour de Kultur 2021. KONTRAs Tour de Kultur genstartede kulturlivet i kommunen med en tour rundt i kommunen med 3 forskellige etaper i forskellige bydele med fokus på samskabelse, bevægelse og musik.

MiniTon i Brøndby Badminton Klub

I august 2021 bød Brøndby Badminton Klub for første gang velkommen på klubbens nye MiniTon-hold for 4-8-årige børn og deres forældre. Klubben oplevede fra start, at der var stor interesse for at deltage på holdet, og hallen har flere gange været fyldt til bristepunktet med børn, forældre, balloner, fjerbolde og fluesmækkere. Til MiniTon er der fokus på leg og motorisk udvikling, og at børn og forældre er aktive og har det sjovt sammen.

Årets Ungdomsleder 2021

Torsten Johnsen, Ulf Jarl Spejderne

Torsten har en uigennemtrængelig ro, som kommer hans omgivelser til gode. Torsten har altid bevaret overblikket, er fuld af gode idéer til spejderaktiviteter og har fokus på de vigtige ting for at udvikle gruppen. Torsten har for eksempel haft en fremtrædende rolle i at skaffe nye lederkræfter til gruppen, således at flere børn og unge kan få gode oplevelser i naturen og lære spejdernes fællesskab at kende.

Marcus Gøgsig, Brøndby Bordtennis Club

Marcus har gennem mere end 10 års træningsarbejde opbygget et fantastisk træningsmiljø i klubben. Marcus yder en kæmpe indsats under træningen, og han sikrer, at alle spillere kommer ud til stævner. Når der er holdkampe er Marcus også altid med for at støtte sine spillere. Marcus er heller ikke bleg for at starte nye initiativer. I år var han træner for en flok piger fra SFO, der kom ned i klubben og prøvede kræfter med bordtennis.

Michael Stephensen, Brøndby Badminton Klub

Michael har et kæmpe engagement, gejst, vilje og frivillighed til at havde fået ungdomsafdelingen op at stå. Michael brænder for nærmiljøet, og er hurtigt blevet kendt i lokalområdet i Lindelund blandt børn og forældre som en vellidt mand, der formår at gøre Brøndby Badminton Klub som et sjovt og rart stede at komme. Michael er også god til at finde løsninger for foreningen, og fx kom han med forslaget om en ny slå-væg, så foreningen kan tage hånd om og træne foreningens mange børn og unge, i stedet for at måtte lukke for tilmelding af nye børn og unge.

Årets Idrætsleder 2021

Adis Babovic, Bosna IF

Bosna IF er en forening fra Brøndby Strand som primært fungerer som fodboldklub, men også som socialt samlingspunkt for mange af kommunens børn, unge og deres familier. Adis Babovic har siden foreningens begyndelse været vores altmuligmand, hvor hans sans for de praktiske ting er uundværlig. Adis er også altid med til at løfte humøret og få alle til at føle sig velkommen. Adis’ store engagement har betydet, at foreningen har haft stort succes med at udbygge det sociale i foreningen.

Maria Nube, Rullefabrikken

Maria er overalt…. Arrangerer ting for klubben til højre og venstre og klarer alt det praktiske arbejde med alting. Maria brænder for sin sport. Foreningen har nu eksisteret i næsten 4 år, og der er allerede næsten 100 medlemmer, fordi alle synes det er så sjovt at være med i en klub, hvor der hele tiden sker noget nyt og sjovt. Man kan næsten blive lidt stresset alene af at prøve at følge med i alle de initiativer, der kastes på banen.

Morten Piriwe fra Brøndby Tennis Klub

Morten har i flere år stået for vores juniorafdeling og fået den til at vokse, så vi har det største antal juniorer i mange år. Morten er god til at fastholde juniorerne ved at skabe gode arrangementer, hvor juniorerne lærer hinanden og klubben bedre at kende og dermed føler sig hjemme og velkomne. Derudover har Morten også været med til at integrere nye senior medlemmer i klubben. Morten har stor forståelse for foreningslivet og for de virkemidler, som får klubben til at udvikle sig samt være med til at beholde den ånd og DNA, som klubben er bygget på.

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 12. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune