Vild kommune

Brøndby Kommune har tilmeldt sig Miljøministeriets dyst om at blive Danmarks vildeste kommune. På denne side vil du og alle andre løbende kunne følge med i, hvilke indsatser vi sætter i gang.

"Vi vil bevare og udvikle Brøndbys natur og grønne områder. En øget biodiversitet er både et mål i sig selv og et middel til at fremme oplevelsesværdien og borgernes sundhed og trivsel.

Ved at gøre de grønne områder og byrum attraktive og tilgængelige, kan de danne gode rammer om aktiviteter og fællesskaber."

Sådan står der i Brøndby Kommunes strategi Brøndby 2030, hvor Større variation i natur og grønne områder er ét af fem fokusområder.

Foreløbigt har arbejdet mundet ud i tre projekter, som har til hensigt både at gøre de grønne områder er mere vilde og varierede og at give borgerne i Brøndby flere naturoplevelser.

Kommunedyst – Danmarks vildeste kommune

Brøndby Kommunes bidrag

I starten af 2021 udskrev miljøminister Lea Wermelin en konkurrence, hvor kommunerne dyster om at blive Danmarks vildeste kommune. Hver kommune må melde ét projekt ind i konkurrencen. Vi har valgt at indmelde projekt 2 – Biodiversitetsparken på rådhuset.

Anlæggelsen af en biodiversitetspark på selve rådhuset er et tydeligt signal til omverdenen om, at vi mener det, når vi siger, at vi ønsker at skabe mere varieret natur og grønne områder – show it, don’t tell it! Værdien af områderne øges fra blot at have æstetisk værdi, til også at have nytteværdi ved at fremme, formidle og inspirere til mere biodiversitet samt give brugerne forskellige oplevelsesmæssige værdier, når man bevæger sig rundt i parken.

Projektet lever op til alle kommunedystens bedømmelseskriterier:

  • Nytænkende: Vi anlægger en park, der på én og samme tid øger biodiversiteten og giver viden, inspiration og oplevelsesværdi.
  • Engagerende: Projektet engagerer brugerne ved at formidle viden og inspirere dem til egne, vilde initiativer derhjemme.
  • Vedvarende: Parken anlægges over de næste par år og bliver en del af Brøndbys fremtidige branding.
  • Stort: Projektet er stort og har wow-effekt både med sit indhold og ved at være placeret på den fremmeste adresse i byen – på selve rådhuset.
  • Intelligent: Parken er et ”show it, don’t tell it”-eksempel – vi viser, at vi mener det, når vi siger, at vi vil skabe mere vild og varieret natur og grønne områder.

Læs mere om projekt 2 - Biodiversitetsparken på rådhuset

Følg med og inspirer os

Du kan også følge med på vores Facebookside, hvor du kan komme med vilde idéer og tippe andre om, hvad man selv kan gøre. Har du billeder, kan du dele dem med os på instagram – tag dem med #mitvildebrøndby

Gå til Brøndby Kommunes Facebookside
Forside Strategi Brøndby 2030

Strategi Brøndby 2030

Visionen i Strategi Brøndby 2030 lyder: Et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i. Strategien sætter retning for Brøndby Kommunes udvikling frem mod 2030. Læs mere om visionen i strategien.

Læs Strategi Brøndby 2030

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 25. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune