Projekt 3 – Naturmosaikken ved Naturskolen

Naturmosaikken ved Naturskolen. Marken ved Naturskolen omskabes til et naturområde med høj biodiversitet og friluftsaktiviteter for borgerne. Vi starter med at anlægge en støjvold. Herefter skal området udvikles i samarbejde med brugerne.

Formålet er at skabe et nyt, værdifuldt naturområde med høj biodiversitet og gode friluftsmuligheder for borgerne; for de børn og unge, der kommer på Naturskolen for at få læring og oplevelser i naturen, for foreninger, familier på udflugt, motionister m.fl.

Vi vil

  • Skabe et nyt naturrum for naturen selv og os
  • Understøtte naturdannelsen hos borgerne
  • Skabe forskellige naturtyper
  • Etablere natur- og friluftsfaciliteter
  • Anlægge en rekreativ støjvold
  • Anskaffe dyrehold
  • Synliggøre tilgængeligheden og sammenhængen med andre grønne områder

Borgerinddragelse

  • Fremtidige brugere inddrages – både målrettet og mere bredt
  • Området kan udvikle sig, efterhånden som ønsker opstår
Den foreløbige skitse over Naturmosaikken

Vi har allerede spurgt besøgende på Brøndbyskovens dag

Der var stor begejstring og interesse for den foreløbige skitse og mange forslag til, hvad marken kan bruges til fremover.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 25. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune