Projekt 3 – Naturmosaikken ved Naturskolen

Marken ved Naturskolen omskabes til et naturområde med høj biodiversitet og friluftsaktiviteter for borgerne. Vi starter med at anlægge en støjvold i år. Herefter skal området udvikles. Vi har allerede indsamlet mange gode input fra brugerne ifm. Brøndbyskovens 2022.