Priser, planer og regulativer

Du kan finde de gældende affaldsgebyrer nedenfor. Målet med affaldsgebyrerne er, at gebyrerne afspejler de omkostninger, der er på affaldsområdet i Brøndby Kommune.

Gebyrstruktur

Affaldsgebyrerne består af følgende gebyrer:

Fælles formål er en omkostning, som skal betales af alle husstande og dækker udgifterne til blandt andet administration og informationsarbejde. 

Genbrugsordninger (storskrald, genbrug, farligt affald og genbrugsstationen) Gebyr for genbrugsordninger dækker udgifterne til indsamling og behandling af storskrald, genanvendelige materialer, farligt affald, afbetaling på de nye affaldsbeholdere samt drift af genbrugsstationen.

Gebyrer i 2022

Fælles formål pris pr. enhed

Helårsboliger       180,00 kr.

Kolonihaver og sommerhuse 90,00 kr.

Gebyr for genbrugsordninger pris pr. enhed

Villaer/rækkehuse   2.280,00 kr.

Etageboliger             1.524,00 kr.

Kolonihaver og sommerhuse 880,00 kr.

Beholdergebyr for restaffald. Pris pr. beholder

240 liters 2-delt beholder til rest- og madaffald. 1.726,40,00 kr.

240 liters 2-delt beholder til rest- og madaffald hver anden uge 1.159,60 kr.

140 liters beholder   1.560,00 kr. 

190 liters beholder   1.705,60 kr.

240 liters beholder   1.726,40 kr.

400 liters beholder    1.976,00 kr.

660 liters beholder    2.652,00 kr.

770 liters beholder    2.925,00 kr.

1.000 l. beholder        2.860,00 kr.

8.000 l. beholder     16.640,00 kr.

10.000 l. beholder   18.980,00 kr.

14.000 l. beholdere  23.348,00 kr.

Komprimator             49.920,00 kr.

Nedgravede beholdere:   

Madaffald 2 m3 - hver anden uge     5.720,00 kr.

Rest 2,5m3                                  11.700,00 kr.                                                                            

Rest 3m3                                      11.960,00 kr.

Rest 5m3                                      13.000,00 kr.

Ekstratømninger pr. sæk                         

62,50 kr.

Strafgebyr ved gentagen og grov fejlsortering af affaldet i en husstand

500,00 kr.

Haveaffald er en frivillig ordning og koster

Villa/rækkehuse                         310,00 kr.

Etageboliger                                 340,00 kr./ton

Opkrævning

Affaldsgebyrerne for husholdninger opkræves hos grundejeren via ejendomsskattebilletten.

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 03. januar 2022
Skrevet af Brøndby Kommune