Lovliggørelse af byggeri

Er der ikke godkendte bygninger eller andre forhold på din ejendom, som er i strid med lovgivningen, har vi pligt til at lovliggøre disse.

Lovliggørelsessager

En lovliggørelsessag er det samme som en byggesag. Den følger derfor sagsgangen, der er for almindelige byggesager. Forskellen på den almindelige byggesag og lovliggørelsessagen er, at byggeriet der søges godkendt allerede er opført.

Det er altid den værende ejer, der er ansvarlig for, at oplysningerne i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) er korrekte. Derfor er det en god ide at gennemgå BBR-meddelelsen, eksempelvis når du køber hus, så du ikke får nogen overraskelser senere. Vi gør dog opmærksom på, at selv om din ejendom er korrekt registreret i BBR, er det ikke ensbetydende med, at bygningerne er lovligt opført.

En lovliggørelsessag startes normalt op på en af følgende måder:

  • Når en ejer ændrer oplysningerne for sin ejendom i BBR.
  • Når kommunen foretager BBR-tjek.
  • Når byggemyndigheden behandler en byggesag og bliver opmærksom på ukendt bebyggelse på ejendommen.
  • Hvis byggeriet er til gene for de omkringliggende naboer.

Ved de ændringer ejeren oplyser og/eller de uoverensstemmelser som vi finder, vurderes det, om der skal ansøges om lovliggørelse (enten ved byggetilladelse eller nedrivning).

Sagsforløbet foregår i praksis ved at ansøge om byggetilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Efter endt sagsbehandling foreligger der en afgørelse som enten betyder, at byggeriet er lovligt eller at byggeriet skal ”fysisk lovliggøres”. Ved fysisk lovliggørelse forstås nedrivning, flytning eller lignende.

Sagsbehandling af lovliggørelsessager er pålagt timegebyr.

Søg om byggetilladelse

Du søger byggetilladelse gennem Byg & Miljø. 

Her kan du oprette et byggeprojekt og ansøge om de relevante tilladelser for dit projekt. Du kommer her igennem de forskellige ansøgningsblanketter og de tilladelser du skal ansøge om. Du skal logge ind med Nem-ID.

På Byg & Miljø kan du også læse mere om byggeprocessen og om, hvordan du undgår de typiske fejl.

Byg og Miljø

Byggesagstakster og sagsbehandlingstider

Byggesagstakster pr. 1. april 2021:

Fast gebyr: 1.071 kr.
Timebaseret gebyr 721 kr./time
Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet Byggeskadeforsikring 500 kr./uge

Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket længere end 8 uger. Det skyldes at der ekstraordinært høj aktivitet i byggesektoren.

Sagsbehandling og takster

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune