Strategisk byudvikling i Brøndby Strand

Den strategiske udviklingsplan udarbejdes med afsæt i de tre tværfaglige forslag, som blev afleveret i maj 2022.

I fællesskab udvikler vi Fremtidens Brøndby Strand

Udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand tager afsæt i kommunalbestyrelsens vision fra strategien ’Brøndby 2030’. Brøndby skal udvikles til et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i.

Kommunalbestyrelsen har derfor i budgettet afsat ressourcer til at understøtte en udviklingsproces, der vil inkludere Brøndby Strands beboere, de almene boligselskaber og grundejere i bymidten. Herudover tilknyttes en række eksperter undervejs i processen.

Realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand vil kræve væsentlige kommunale investeringer, som skal matches af ambitiøse private investeringer i bydelen. De kommunale investeringer kan f.eks. omfatte nye institutioner eller opgradering af infrastruktur.

Nedenfor kan du læse mere om det seneste fra den proces der er tilrettelagt.

De tre hold og repræsentanter for Brøndby Kommune til kick-off i efteråret 2021

Team Cobe vinder konkurrencen om Fremtidens Brøndby Strand

Siden november 2021 har tre tværfaglige teams – Team Cobe, Team Vandkunsten og Team Henning Larsen – arbejdet på at udvikle forslag til en strategisk udviklingsplan for bydelen Brøndby Strand. Parallelopdraget er nu afsluttet, og der er fundet en vinder.

Et enigt bedømmelsesudvalg har udpeget Team Cobe som vinder af parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand. Det markerer afslutningen på en intensiv og spændende proces. De tre deltagende teams har alle leveret grundige, inspirerende og meget visionære forslag til den fremtidige udvikling af bydelen.

Læs hele bedømmelsesrapporten her.

Se billeder fra borgermødet d. 5. maj 2022, hvor forslagene og vinderen blev offentliggjort, nedenfor.

Borgmester Kent Magelund står på scenen i Brønden og taler til de fremmødte borgere.
Borgmester Kent Magelund bød velkommen og sagde tak til de mange involverede
Blik ud over salen i Brønden, hvor de fremmødte - ca. 250 borgere - sidder på stolerækker.
Der var over 250 borgere der mødte op til arrangementet
Lise Juul Madsen, Programchef og Katrine Thielke, rådgiver på scenen i Brønden.
Lise Juul Madsen, programchef i Fremtidens Brøndby Strand-sekretariatet fortæller om projektet
Fagdommerne, Tom Nielsen og Ole Schrøder, præsenterer på scenen i Brønden.
Fagdommerne, Tom Nielsen og Ole Schrøder, præsenterede bedømmelsesrapporten.
Borgmester Kent Magelund står på scenen i Brønden, i baggrunden ses bedømmelsesudvalget og repræsentanter for de tre teams.
Borgmester Kent Magelund sammen med det resterende bedømmelsesudvalg og repræsentanter for de tre teams
Repræsentanter fra Team Cobe jubler på scenen i Brønden.
Team Cobe blev kåret som vinder.
Team Cobe står på scenen i Brønden, en af repræsentanterne for teamet holder en buket med gule blomster. I forggrunden står Borgmester Kent Magelund.
Team Cobe fik overrakt blomster.
Repræsentanter fra Team Cobe præsenterer på scenen i Brønden.
Dan Stubbergaard fra Team Cobe præsenterer deres forslag.
Borgmester Kent Magelund klipper et lyseblåt satinbånd med en guldsaks ifm. indvielse af udstillingen af de tre forslag til udviklingsplanen, i baggrunden står en gruppe borgere.
Borgmester Kent Magelund klipper båndet og indvier udstillingen med de tre forslag til udviklingsplanen.
Borgere kigger på plancher af forslag til udviklingsplanen
Udstillingen blev nærstuderet.
Borgere kiggerpå plancher af forslag til udviklingsplanen, i baggrunden ses Brønden og et højhus.
Der var stor interesse for at læse mere om holdenes tanker.
Grupper af borgere i området med udstilling af forslagene foran Brønden
Ved plancherne var der mulighed for at stille spørgsmål til de fremmødte hold.
Borgere kigger og peger på plancher af forslag til udviklingsplanen
Plancherne udstilles helt indtil 10. oktober 2022.
Borgere sidder og står i området mellem Brønden og Strandboxen, i baggrunden ses udstillingen af forslagene til udviklingsplanen.
Der blev serveret iransk streetfood.
Borgere på terrassen ved Strandboxen
I Strandboxen kan man fordybe sig i flere detaljer fra holdenes forslag.
Borgere kigger og peger på plancher af forslag til udviklingsplanen
Har din skoleklasse, klub eller forening lyst til at blive vist rundt i udstillingen står sekretariatet altid til rådighed.
Borgere kigger og peger på plancher af forslag til udviklingsplanen
Sekretariatet kan mødes i Strandboxen onsdag kl. 12-15, torsdag kl. 15-18 og fredag kl. 12-15. Strandboxen er lukket alle helligdage og hele juli.
Inputs til forslagene kan afleveres i postkassen i Strandboxen eller på mail TMF-FremtidensBST@brondby.dk.
Team Cobe sammen med borgmester Kent Magelund.

Se forslagene

Se holdenes endelige forslag til en strategisk udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand - maj 2022

I og ved Strandboxen (de gule containere overfor Brønden) kan du lige nu se de tre teams forslag til en strategisk udviklingsplan.

Derudover er holdenes præsentationer tilgængelige her:
Team Vandkunsten
Team Henning Larsen
Team Cobe.

Dit input til forslagene kunne afleveres i Strandboxen eller på mail: TMF-FremtidensBST@brondby.dk fra d. 5. maj til 30. juni 2022. Alle input er samlet og givet videre til kommunalbestyrelsen og rådgiverteamet.

De tre holds første bud - december 2021

Den 15. december 2021 afleverede de tre hold deres første spæde bud på, hvordan konturerne af en udviklingsplan kunne se ud. Se budene nedenfor.

Plancher:
Plancher - Team Vandkunsten
Plancher - Team Henning Larsen
Plancher - Team Cobe.

Præsentationer:
Præsentation - Team Vandkunsten
Præsentation - Team Henning Larsen
Præsentation - Team Cobe.

Fra 16. december til 17. januar kunne inputs til holdenes forslag afleveres i Strandboxen og på mail. Derudover er der blevet afholdt en række møder med borgere og interessenter.

Alle disse input og kommentarer er samlet i et dokument. Dokumentet blev sendt til de tre hold, så de kunne reflektere og indarbejde inputtene i deres arbejde frem mod endelig aflevering d. 15. marts 2022. Dialogen om de første forslag var ikke en officiel høring (en sådan vil komme senere i processen), men derimod en mulighed for alle for at give input og holdninger til kende på et tidligt tidspunkt i den kreative formgivningsproces.

Vision og fokusområder

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en foreløbig vision med tilhørende fokusområder, der danner afsæt for udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand.

Vision

Brøndby Strand skal være en levende bydel. Et sted hvor folk mødes og nye fællesskaber opstår. Bydelen skal udvikles med respekt for stedets historie, identitet og mangfoldighed. Det betyder, at der skal være plads til alle og at der skal være fokus på kultur, idræt og natur.

Hele bydelen skal gentænkes, så den hænger bedre sammen med mere variation i bybilledet. Der skal bygges nyt – men ikke for tæt – og hvor der bygges, skal forskellige boligtyper, butikker og institutioner blandes. Et nøgleord er den blandede by.

Fremtidens Brøndby Strand skal skabes af bydelens beboere, boligorganisationerne, grundejerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre aktører i et tæt og forpligtende samarbejde med Brøndby Kommune.

Fokusområder

Boliger og beboere
De nuværende boligkvarterer skal transformeres gennem renovering og nybyggeri, så der i bydelen bliver boliger for alle befolkningsgrupper og familietyper. Byggeri af nye boliger skal medvirke til en større variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeriet skal opfylde høje krav til arkitektur og kvalitet.

Bymidten, kulturlivet og de fælles byfunktioner
Centeret skal udvikles til en mere levende og attraktiv bymidte med et aktivt kultur- og erhvervsliv. Der skal skabes mulighed for en ny, samlende profilskole og en til to nye daginstitutioner. Kommunale investeringer skal i det hele taget understøtte byomdannelsen.

Veje, stier og mobilitet
Forbindelserne på tværs i bydelen samt til/fra stranden og andre bydele skal forbedres. Fodgængere, cyklister og kollektiv trafik skal gives højere prioritet i det samlede trafikbillede og forbindelserne skal indbyde til mere aktivitet og byliv. Parkeringen og den meget stramme trafikdifferentiering skal revurderes.

Natur, bevægelse og bæredygtighed
Der skal sættes høje standarder for bæredygtighed, både i renovering og nybyggeri. Bydelens mange grønne områder skal udvikles, så de skaber mere værdi for beboerne på tværs af de enkelte kvarterer. Større biodiversitet, flere muligheder for bevægelse og lokal håndtering af regnvand skal have høj prioritet.

Faseplan

Faseplan for Fremtidens Brøndby Strands seks faser; opstart, vision, program, parallelopdrag, udviklingsplan og realisering. © Foto: Brøndby Kommune
Overblik over projektets seks faser.
Projektets seks faser

Fase 1: Opstart
Rammerne for projektet defineres og der udarbejdes en organiseringsmodel. Der udarbejdes en række analyser, herunder foranalyse og tekniske analyser af trafik og miljø.

 

Fase 2: Vision og mål
Foranalysen og øvrige analyser vil være udgangspunkt for at kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og interessenter fastlægger vision og mål for arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand. Vision og mål skal sætte retningen for den efterfølgende byudviklingsproces. Vision og mål fastlægges vinteren 2020/2021.

 

Fase 3: Program
Med afsæt i vision og mål udarbejdes et opgaveprogram for et parallelopdrag i samarbejde med interessenter og borgere. Programmet fastlægger, hvilken opgave, som rådgiverne skal komme med løsninger på i parallelopdraget.

 

Fase 4: Parallelopdrag
I parallelopdraget indbydes tre tværfaglige rådgiverteams til at give hver deres bud på en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. I processen inviteres borgere og interessenter ind i maskinrummet til at kommentere på rådgivernes arbejde. Der er i processen et stort fokus på at sikre en bred og tæt inddragelse af interessenter og borgere.

 

Fase 5: Udviklingsplan
Udviklingsplanen vil være styringsredskab for udvikling og realisering af Fremtidens Brøndby Strand. Med udviklingsplanen vedtager kommunalbestyrelsen, hvad strategien og dermed rammerne for udvikling af et attraktivt, bæredygtigt og fremtidssikret Brøndby Strand er. Det forventes at den strategiske udviklingsplan ligger klar i starten af 2023.

 

Fase 6: Realisering
Arbejdet med at konsolidere og realisere udviklingsplanens projekter og etaper går i gang i 2023. Første spadestik forventes i 2024/2025. Opgaven løftes af kommune, interessenter og private investorer.

Udbud om parallelopdrag 2021

Brøndby Kommune inviterede interesserede teams til at byde ind på deltagelse i et parallelopdrag ifm. udarbejdelse af strategisk udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Parallelopdraget blev gennemført i perioden november 2021 til maj 2022.

Læs programmet for parallelopdraget.

Se også nyheden om udbuddet.

Sidst opdateret den 06. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune