Nedrivning af højhuse

Fem af Brøndbys i alt 12 højhuse i Brøndby Strand skal rives ned i løbet af de kommende år på grund af forurening.

Nedrivningen af de fem højhuse

Fem af Brøndby Strand Parkernes 16-etagers højhuse er forurenet med PCB. En renovering har vist sig at være meget dyr, og boligselskaberne besluttede derfor i 2017 at nedrive de fem forurenede højhuse. Boligselskaberne forventer at kunne starte med at nedrive den første bygning i 2021. Kommunen er som myndighed involveret i flere faser af nedrivningen.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. november 2019 endeligt vedtaget VVM-tilladelsen for nedrivning af højhusene i Brøndby Strand Parkerne. Hermed er vejen banet for den videre proces for boligselskabernes nedrivning af de fem østlige højhuse.

VVM processen

I VVM-tilladelsen kan du se, hvordan boligselskaberne har tilpasset projektet for at mindske påvirkningen af miljøet. Herudover kan du se de vilkår, som vi har stillet for at sikre, at miljøgenerne bliver mindsket og tilstrækkeligt overvåget.

Vi har lavet tilladelsen på baggrund af den VVM-redegørelse, som boligselskaberne har fået udarbejdet. VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af det ansøgte projekt og hvordan projektet påvirker miljøet. Hvis du er interesseret i at læse al VVM materiale, er du velkommen til at kontakte os på mail teknik@brondby.dk

VVM-tilladelse til nedrivning af højhuse

Fremtidens Brøndby Strand

Det er endnu ikke lagt fast, hvad der skal være på grundene, når højhusene er væk. Her afventer boligselskaberne kommunens arbejde med at fastlægge en udviklingsplan for hele Brøndby Strand.

Følg linket til Brøndby Strands hjemmeside nedenfor, hvis du vil vide mere om, hvor langt boligselskaberne er nået i processen. Du kan også læse om vores arbejde med Fremtidens Brøndby Strand.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune