Faglig kvalitet i dagtilbud

På denne side kan du læse om, hvordan vi sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud.

For at sikre børn kvalitet og en god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud. Derudover tilbydes børn i dagtilbud sprogvurderinger, og det pædagogiske personale arbejder ud fra en handleplan.

Pædagogisk tilsyn 

Tilsyn med dagtilbud er lovbestemt jf. Dagtilbudslovens §1 og 5 og Retssikkerhedslovens § 15 og 16. Tilsynets funktion er at sikre, at dagtilbuddet overholder lovgivningen samt de kommunale retningslinjer og beslutninger. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig mod både det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde, opgaverne udføres i dagtilbuddene.
Formålene med tilsyn er:

  • At vurdere om dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser
  • At få kendskab til om dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, læring og udvikling
  • At vurdere om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt
  • At medvirke til den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet

Tilsynsforpligtelsen gælder alle Brøndby Kommunes dagtilbud, både private og kommunale. Kommunalbestyrelsen har i Brøndby Kommune delegeret kompetencen til at udføre tilsyn til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, som derfor både har en tilsyns- og konsulentfunktion i forhold til de enkelte dagtilbud.

Alle dagtilbud får mindst et uanmeldt tilsynsbesøg fra den pædagogiske konsulent hvert år og eventuelt flere efter behov, efterfulgt af en skriftlig tilsynsrapport og eventuelle påbud og anbefalinger samt ledelsesopfølgning og konsulentunderstøttelse til videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Den seneste tilsynsrapport kan hentes på den enkelte institutions hjemmeside. Du finder en oversigt over alle dagtilbud i kommunen nedenfor. Herfra kan du tilgå det enkelte dagtilbuds hjemmeside.

Oversigt over dagtilbud i Brøndby Kommune

Derudover føres der pædagogisk tilsyn med kommunens private daginstitution. Den seneste tilsynsrapport kan læses på institutionens hjemmeside

Tilsynsrapport for Solstrålen 2020

Sprogvurdering af børn 

Brøndby Kommune tilbyder en sprogvurdering af 3- og 5-årige børn, hvis pædagogerne vurderer at der er behov for det. Sprogvurderingen er et øjebliksbillede af barnets aktuelle sproglige udvikling.

Formålet med en sprogvurdering er at finde ud af, om et barn har de sproglige redskaber det har brug for som 3- og 5-årig. Formålet er også at sikre en tidlig målrettet støtte til barnet, hvis der er brug for det. Derfor bruges sprogvurderingen som grundlag for et opfølgende pædagogisk arbejde i forhold til det enkelte barn.

Handleplaner i dagtilbud

Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge samt deres familier i Brøndby Kommune. Politikken sætter en klar fælles retning, og understreger samtidig vigtigheden af at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn og unge.

Vejledning vedrørende visitation samt handleplaner i dagtilbud danner retning for det pædagogiske personales arbejde med den tidlige og forebyggende indsats i det enkelte dagtilbud, således at børn og familier i udsatte positioner modtager den relevante støtte så tidligt som muligt.
Materialet bruges både i den kommunale dagpleje samt i alle daginstitutioner.

Læs om handleplaner i dagtilbud (PDF)

Overgangen mellem dagtilbud og skole  

At begynde i SFO og skole er en milepæl i barnets liv.

Børns oplevelse af tryghed i overgangen er betydningsfuldt for, at børn får en god start i skolen, og en god start i skolen er afgørende for børns videre læringsforløb. Derfor har Brøndby Kommune udarbejdet en overgangsstrategi, der skal understøtte de gode og sammenhængende læringsforløb for alle børn.

Der er således skabt et godt grundlag for, at overgangen fremstår som et sammenhængende forløb, der knytter sig til Børne- og unge politikkens målsætninger.
Den fælles overgangsstrategi gælder alle kommunale dagtilbud med børn frem til skolealderen og de kommunale folkeskoler samt SFO´er i Brøndby.

Læs om overgangssamarbejdet fra dagtilbud til SFO og skole (PDF) 

 

Krav til private leverandører af dagtilbud 

Brøndby Kommune skal godkende private dagtilbud, hvis de lever op til de centralt fastsatte krav til dagtilbud og til de krav, som Brøndby Kommune stiller til de kommunale dagtilbud. Private dagtilbud skal efterleve de samme krav, som der er til de kommunale daginstitutioner.

I kravspecifikationen kan du læse om de krav, som Brøndby Kommune stiller til egne dagtilbud og dermed også til eventuelle private leverandører af dagtilbud.

 

Læs kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud (PDF)

 

 

 

Læs om Brøndby Kommunes vedtægter og politikker på børne- og dagtilbudsområdet

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00
Torsdag   kl. 13.00 - 17.30
Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30
Torsdag  kl. 09.00 - 17.30
Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 11. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune