Børnehuset Lindelund

Hos os kan alle børn føle sig glade og trygge

Velkommen hos Børnehuset Lindelund

Børnehuset Lindelund er en hyggelig institution, hvor der er vigtigt at alle føler sig velkomne.

Vi hjælper børn til at mestre livet

Hos os har det at være barn en værdi i sig selv, og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn. Vores udgangspunktet er, at alle børn trives og udvikler sig bedst, når de har passende udfordringer, ser mening i deres dagligdag, oplever anerkendelse og social samhørighed. Vi har positive forventninger til alle børn og tager dem alvorligt. Vi arbejder målrettet på, at få det bedste frem i børnene. Vi mener, at trygge glade børn lære bedst. Vi har derfor særligt fokus på, at skabe trygge rammer for børnene og læringsmiljøer der understøtter alle sanser, så børnene begynder at mestre livet.

Åben og ærlig dialog 

I Børnehuset Lindelund ser vi forældrene, som de vigtigste personer i barnets liv, og som afgørende ressourcer for barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring. Vi har derfor et stort fokus på, at skabe et godt samarbejde omkring det enkelte barn, så vi kan give børnene den bedst mulige hverdag. I samarbejdet lægger vi vægt på en dialog hvor vi tør tale åbent om de udfordringer, der kan være.

Hverdagen i Børnehuset Lindelund

Vi åbner hverdag kl. 6.30, hvor vi spiser morgenmad på en af stuerne frem til kl. 7.30.  klokken 8.00 går alle ud på deres stuer. klokken 9 er der samling på stuerne, hvor vi siger god morgen til hinanden og taler om hvad der skal ske i løbet af dagen.

I løbet af formiddagene er der planlagt pædagogiske aktiviteter af forskellig art, med udgangspunkt i, at læring sker bedst gennem fællesskaber, leg og kreative processer.

Kl. 11 spiser vuggestuen frokost. Efterfølgende bliver børnene skiftet og puttet. Børnehaven spiser omkring kl.11. Efter frokosten bliver der læst for børnene inden vi alle sammen går ud på legepladsen.

Når børnene der har sovet vågner bliver de skiftet og får eftermiddagsmad. I børnehaven tilbydes børnene eftermiddagsmad kl 14. om eftermiddagen er der mulighed for, at lege, spille spil, arbejde med kreative materialer, læse bøger og konstruktionslegetøj m.m.

Klokken 16 samles vi på en stue, hvor vi er frem til vi lukker. Vi lukker kl 17.00 mandag – fredag og kl 16.30 om fredagen.

Velkommen til nye børn og forældre

Skal du vælge daginstitution til dit barn?

Du er altid velkommen til at kontakte os, så I kan komme forbi og få en rundvisning og høre mere om vores hus og værdier. Vi glæder os til at møde jer.

Når dit barn har fået plads hos os

Hvis dit barn netop har fået plads i Børnehuset Lindelund, har du sikkert mange spørgsmål. Vi glæder os til at lære jer at kende, og vi gør alt for at dit barn får en god start hos os.

Når du har fået en plads hos os, så er du meget velkommen til at kontakte os, så I kan komme på besøg og få en rundvisning. Vi lægger stor vægt på et tillidsfuldt og åbent samarbejde med jer forældre. I kender jeres børn bedst, og derfor er den gode dialog med jer vigtig i forhold til jeres barns udvikling. Til rundvisningen fortæller vi om hverdagen, vores værdier og hvis I bliver nysgerrige på noget eller har spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os.

Praktiske oplysninger

Kontakt os 

Børnehuset Lindelund
Adresse: Gillesager 260
Leder: Rune Vang-Rydall
Mail: Lindelund@brondby.dk
Telefonnummer: 43 28 62 30

Personale og struktur

Børnehuset Lindelund er en mellem stor hyggelig integreret institution, hvor der går 75 dejlige børn sammen med 21 engageret medarbejdere.
Børnene er fordelt på to vuggestuegrupper Stjernerne og Regnbuerne (0 – 2,8 år) og to børnehavegrupper Planeterne og Solstrålerne (2,8-6 år). I vuggestuen er der 5 medarbejdere pr stue og 4 medarbejdere på hver af børnehavestuerne.

I hver ende af huset er der placeret en vuggestuegruppe og en børnehave gruppe. De to grupper arbejder meget på tværs af aldersgrupperne, så alle børn og voksne kender hinanden. Dette gør at børnene kan spejle sig i både jævnaldrende og stører børn. Samtidig gør det overgangene mellem stuerne naturlig og nem for børnene.

Måltider

I Børnehuset Lindelund skal der være tid til hygge, nærvær samtale under måltiderne. Vi prioriterer god tid til at spise, samtale og smage på maden.  

Der bliver serveret varm mad to gange om ugen. De tre andre dage øver børnene sig i, at smører deres egen mad.

Der serveret morgenmad frem til 7.30, en formiddags snack kl 9. Frokost omkring kl. 11 og eftermiddags snack med frugt eller grøntsager kl 14.00.

Læs mere om hvordan vi arbejder

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om hvordan vi arbejder i den pædagogiske læreplan 

Læs også evalueringen af vores arbejde med den pædagogiske læreplan 

I læreplanen kan du b la. læse om vores pædagogiske grundlag, vores børnesyn, hvordan vi samarbejder med forældre og det pædagogiske læringsmiljø

Pædagogisk tilsyn

For at sikre børn kvalitet og en god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle dagtilbud. Tilsynets funktion er at sikre, at dagtilbuddet overholder lovgivningen samt de kommunale retningslinjer og beslutninger.

Alle dagtilbud får mindst et uanmeldt tilsynsbesøg fra den pædagogiske konsulent hvert år og eventuelt flere efter behov. Tilsynet er efterfulgt af en skriftlig tilsynsrapport og eventuelle påbud, anbefalinger samt ledelsesopfølgning og konsulentunderstøttelse til videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Læs seneste tilsyn rapport Lindelund

 

Hyggelig legeplads med ro til de mindste, kuglebassin og mudderkøkken

Vi har en hyggelig legeplads med en sandkasser, gynger, cykler, og legehus. Her er store træer og næsten altid læ og fyldt med hyggelige kroge, gynger og cykler. Børnene har desuden mulighed for, at grave i jord, lave mudderkøkken eller gå på jagt efter insekter og snegle. Vores legeplads er delt, så vuggestuebørnene har et roligt område hvor de kan være.

Indenfor er vi delt på fire stuer, der alle har flere rum at fordele sig på. I indretningen af vores læringsmiljø, har vi lagt vægt på muligheden for, at kunne vælge forskellige aktiviteter som fx at arbejde med kreative materialer, konstruktionslegetøj eller rollelege. Vi har desuden oasen der er et motorikrum med kuglebassin, puder, gynger og diverse redskaber til at arbejde med motorik.

Kontakt

Børnehuset Lindelund

Gillesager 260
2605 Brøndby

Leder: Rune-Vang Rydall

Mail: ruvar@brondby.dk
Tlf. 43 28 62 30 (Kontor og ledelse)
Tlf. 43 28 62 31 – 4328 6235 (Stuerne samt køkken)

lindelund@brondby.dk

Ean-nr. 5798009003065

Sidst opdateret den 01. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune