Børnehuset Nordstjernen

I Nordstjernen er målet i samarbejde med jer som forældre, at fremme barnets læring og trivsel

Velkommen hos Børnehuset Nordstjernen

I Nordstjernen arbejder vi ud fra disse principper:

  • At søge at møde børnene på en måde karakteriseret ved ord som nærvær, anerkendelse, omsorg og tryghed
  • At søge at skabe et børnefællesskab, hvor børnenes indbyrdes forhold er karakteriseret ved ord som: fællesskaber, venskaber, legerelationer, omsorg for hinanden og generel respekt over for hinandens kulturbaggrund
  • At prioritere at skabe tid og rum til refleksion over pædagogikken
  • At være opmærksomme på vigtigheden af at arbejde med den fysiske indretning ude som inde

I Nordstjernen mødes børn, forældre og pædagoger med kulturbaggrunde fra mange af jordens lande, derfor kræver vi af alle, at man respekterer hinandens mangfoldige kulturbaggrunde. 

Et særligt fokus på sprogtilegnelse og kulturelle kompetencer

Arbejdet med børnenes sprogtilegnelse har en meget høj prioritet i det daglige arbejde ligesom vi lægger vægt på at tilbyde mange kreative aktiviteter og læringsmuligheder indenfor læreplanstemaet kulturelle kompetencer. Derfor har vi et samarbejde med Heerup Museet i Rødovre og ligeledes et samarbejde med billedkunstner Britta Johanson, der så ofte vi har økonomi til det sammen med pædagogerne arbejder med at give børnene succesoplevelser i skabende processer

 

Hverdagen i Børnehuset Nordstjernen

Vi åbner kl. 6:26, og tilbyder indtil kl. 7:30 morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.  Efterhånden som børn og voksne møder ind, lukker stuerne op. Dagens aktiviteter på stuerne går i gang ved 9-tiden. Det kan f.eks. være gymnastik, kreative aktiviteter, leg på stuen eller på legepladsen, eller ture ud af huset. Frokosten starter ca. 10:45, og herefter lægger vi sovebørnene til at sove. Omkring kl. 14 spiser vi eftermiddagsmåltid

Vi har lagt vores dagsforløb til rette således, at perioder med måltider (morgenmad, mellemmåltid, frokost, frugt) og pædagogiske rutiner omkring bleskift, sovning mm. veksler med perioder med planlagte pædagogiske aktiviteter og perioder med spontane aktiviteter.  Vi er bevidste om også at arbejde med læringsmiljøet i ydertimerne, hvor praktiske opgaver let også hos os kan komme til at fylde for meget på bekostning af nærvær og tilstedevær.

Henover ugen er der i såvel vuggestue som børnehave dage med faste aktiviteter som rytmik i Kilden, bevægelsesleg i Nørregårdshallen, storbørnsgruppe og musikpædagog.

Vi indretter det fysiske læringsmiljø inde og ud med legeøer. Vi søger at opdele børnene i mindre grupper, dels efter børnenes interesser, dels efter hvad vi vurderer, det enkelte barn har brug for.

I vuggestuen er vi bevidste om at ”være nede på gulvet”, hvor børnene er og på at leve med i deres lege. På denne måde er vi kommet langt ift. at være i nærværende kontakt med de mindste børn, og vi har herigennem kunnet arbejde på et helt andet niveau med børnenes sprog. Konkret ser vi at børnene ved børnehavestart kan flere ord end tidligere, herunder farver, dyrenes navne og lyde osv.

Legetøj og genstande skal være synlige og tilgængelige for børnene. Bøger er en vigtig del af læringsmiljøet, og på alle stuer er der såvel ”gulvbøger”, som børnene selv må og kan tage frem, såvel som ”reolbøger” som pædagogen tager frem sammen med en børnegruppe.

Vi hænger billeder og fotos op, som kan fremme og understøtte dialogen mellem barn og barn og mellem barn og voksen. Vi arbejder for et pædagogisk læringsmiljø med mindre ”Nej” og mere ”Stop” og guidning/afledning.

Velkommen til nye børn og forældre

Når I har fået plads til jeres barn i vuggestuen, kontakter vi jer pr. mail og beder jer kontakte den stue, jeres barn skal gå på. Her aftaler I på forhånd sammen, hvordan den første dag lægges til rette. Herefter laver I øvrige aftaler om barnets opstart fra dag til dag.

I skal I regne med at bruge 1-2 uger på indkøringen i vuggestuen, det gavner barnet på den lange bane at give barnet en god og rolig start. I løbet af den først tid i vuggestuen vil en af pædagogerne på stuen holde en forsamtale med dig/jer, hvor I informeres om vuggestuen, og hvor pædagogerne gerne vil vide lidt om jeres barn, dets sovevaner og andre behov som f.eks. brug af sut, soveklud mm.

Når dit barn er indmeldt i Nordstjernen, skal du på Aula og logge ind med NemID og oprette dig som bruger og udfylde kontakt information og tilladelser mm. Her kan diverse information om børnehuset findes. Det er også på AULA du melder om sygdom, fridage og ferie i forhold til dit barn. På AULA lægger stuen hver uge enten billeder eller tekst, der formidler og informerer om børnenes liv og hverdag i børnehuset

Du kan læse mere i Nordstjernens velkomstpjece

Praktiske oplysninger

Kontakt os 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil besøge os.

Børnehuset Nordstjernen

Børnehuset Nordstjernen
Adresse: Brøndby Nord Vej 107
Leder: Bjarne Lundberg Olsen
Mail: Nordstjernen@brondby.dk
Telefonnummer: 4328 6150

 

Personale og struktur 

Nordstjernen er en integreret daginstitution normeret til 40 vuggestuepladser til børn under 2 år og 8 måneder samt 80 børnehavepladser til børn fra 2 år og 8 måneder. Vuggestueafdelingen er opdelt i 4 børnegrupper med ca. 10 børn i hver, tilsvarende er børnehaven opdelt i 4 børnegrupper á ca. 20 børn. Til alle børnegrupper er der knyttet minimum 3 medarbejdere

 

Måltider

Alle børn får frokost i institutionen. Kosten, der serveres, er sund og ernæringsrigtig og tager udgangspunkt i de officielle kostråd. Vi søger inden for de givne rammer at lave mad fra bunden af friske råvarer. Vi lægger vægt på varieret mad, så børnene udfordres. Vi tager hensyn til kulturbestemte ønsker til kosten, og serverer således både halalslagtet kød og også jævnligt svinekød.  Således får det enkelte barn en kost, der er i overensstemmelse med forældrenes kulturbestemte ønsker. Af hensyn til såvel miljø som børnenes sundhed køber vi økologisk mælk, smør, havregryn, mel og grøntsager i sæson

 

Læs mere om hvordan vi arbejder

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om hvordan vi arbejder i den pædagogiske læreplan (PDF)

I læreplanen kan du b la. læse om vores pædagogiske grundlag, vores børnesyn, hvordan vi samarbejder med forældre og det pædagogiske læringsmiljø

Pædagogisk tilsyn

For at sikre børn kvalitet og en god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle dagtilbud. Tilsynets funktion er at sikre, at dagtilbuddet overholder lovgivningen samt de kommunale retningslinjer og beslutninger.

Alle dagtilbud får mindst et uanmeldt tilsynsbesøg fra den pædagogiske konsulent hvert år og eventuelt flere efter behov. Tilsynet er efterfulgt af en skriftlig tilsynsrapport og eventuelle påbud, anbefalinger samt ledelsesopfølgning og konsulentunderstøttelse til videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Se den seneste tilsynsrapport for Børnehuset Nordstjernen

Trampoliner og kolbøttestænger

Børnehuset Nordstjernen er renoveret/bygget i 2016 og har gode fysiske rammer

Indendørs har vi egen motoriksal, alrum samt sprog/møderum

Udendørs har vi 3 legepladser: Vuggestuen har egen legeplads med masser af natur, krat, træer og buske, men også med rutchebane, fællesgynge/hængekøje sandkasse mm. Børnehaven har ligeledes egen legeplads med mere udfordrende legemiljøer med klatremuligheder, boldbane mm. Derudover er der ved at blive etableret flere legeredskaber med fokus på krop og bevægelse herunder trampoliner, balancebumme og kolbøttestænger. Derudover har vi en mindre fælles legeplads, som bruges jævnligt til forskellige aktiviteter med en afgrænset børnegruppe

I nærområdet gør vi flittigt brug af biblioteket, Vestvolden, områdets legepladser samt Nørregårdshallen og ”Bevægerummet” i Kulturhus Kilden

Frokost Nordstjernen
Hængekøje nordstjernen
Nordstjernen kastajner
Maling nordstjerne

Kontakt

Børnehuset Nordstjernen

Brøndby Nord Vej 107
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 61 50 og 43 28 61 80


nordstjernen@brondby.dk  

Leder: Bjarne Lundberg Olsen

EAN nr. 5798009002372

Sidst opdateret den 01. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune