Børnehuset Påfuglen

En idrætsinstitution, hvor vi rummer mangfoldigheden

Velkommen hos Børnehuset Påfuglen

Mangfoldighed

Børnehuset Påfuglen er en stor institution beliggende 10 minutters gang fra Vallensbæk station. Vi bor i 2 huse, fordelt med vuggestue og børnehave i begge huse. Vi er idrætscertificeret og har 3 legepladser, hvoraf den ene er en idrætslegeplads. Vi har indrettet os med forskellige læringsmiljøer i begge huse.

Vores personalegruppe er sammensat af medarbejdere med flere forskellige kulturelle baggrunde, hvilket er med til, at skabe en mangfoldighed og nuancering i vores daglige arbejde.

Vores børnegruppe er sammensat af mere end 25 forskellige nationaliteter, hvilket betyder, at vi i vores daglige arbejde skal være åbne og imødekommende overfor mangfoldigheden. Vi er meget bevidste om betydningen af de forskellige kulturer i vores samarbejde med forældrene.

Gode relationer og et stærkt fællesskab

Vi er optaget af hvordan, vi skaber et godt børneliv og hvordan vi forbereder børnene til livet efter børnehaven. Vi tror på, at gode og tætte relationer er det grundlæggende element i børns udvikling. Derfor har vi fokus på, at skabe gode relationer i barnets hverdag og til dets forældre. Vi ser forældrene som en ressource i vores relationer til børnene og er bevidste om, at tryghed for forældrene er med til, at skabe tryghed for børnene.

Vi er meget opmærksomme på at skabe gode rammer for, at børnene kan skabe venskaber med de andre børn. Vi støtter og guider børnene i samspillet med de andre børn, hvor det måtte være nødvendigt. Vi anerkender forskelligheden hos børnene og ser det som en ressource, at vi alle er forskellige.

Vi er et stort hus med mange traditioner og et stærkt fællesskab, - et fællesskab der giver plads til alle.

Hverdagen i Børnehuset Påfuglen

Vi åbner om morgenen kl. 06.30 i begge huse og spiser morgenmad indtil kl. 08.00 i alrummet. Herefter fordeler vi os rundt på stuerne. I løbet af formiddagen laver vi forskellige aktiviteter ude og inde. Vi spiser frokost på stuerne mellem 10.45-11.30. Herefter blive de mindste børn puttet og de store kommer ud på legepladsen. Kl. 14.00-14.45 spiser vi frugt. Resten af dagen laver vi forskellige aktiviteter ude og inde, indtil vi lukker kl. 17.00 – fredag dog kl. 16.30.

Vi arbejder dagligt med, at dele børnene op i mindre grupper, for at mindske støjniveauet i institutionen. Dette betyder, at der skabes mulighed for vilde lege f.eks. på legepladsen og mere stille lege i f.eks. alrummet. Vi sørger for, at der bliver luftet ud på stuen flere gange dagligt. Vi er bevidste om, hvilken mad der serveres og hygiejnen omkring måltidet. Vi har emneuger omkring hygiejne og håndvask, hvor vi øver barnet i, at lære, at vaske hænder korrekt. Samtidig er vi bevidste om, hvordan vi selv agerer i forhold til støj og hygiejne, da det er os børnene spejler sig i. Vi bruger vores idrætslegeplads dagligt til leg og bevægelse, samt til at styrke og udvikle børnenes motoriske færdigheder.

Vi bestræber os på, altid at møde barnet respektfuldt i samspillet, ved at respondere på dets initiativer. Vi guider børnene i samspillet med de andre børn, så de mødes med anerkendelse og tolerance. Vi bryder ind i en leg, hvis vi ser, at et barn bliver talt ned til eller ikke må være en del af fællesskabet. Vi bruger billeder af forskellige ansigtsudtryk og mobbekufferten til, at tale om følelser og om hvordan vi behandler hinanden. Igen er vi meget bevidste om betydningen af den voksnes rolle for det psykiske børnemiljø

Vi arbejder løbende på, at gøre læringsmiljøet så inspirerende som muligt. Vi ændrer på indretningen i huset, alt efter børnenes alder og interesser. Vi forsøger, at skabe inspiration til læring alle steder, - både ude og inde. Det gør vi f.eks. ved, at have klistermærker af hænder og fødder på vægge og gulv, hinkeruder med tal, aktivitetsposer med forskellige lege i skuret på legepladsen.

Velkommen til nye børn og forældre

Hvis dit barn har fået tilbudt plads i Påfuglen, er du altid velkommen til, at ringe til os for, at aftale tid til et besøg.

Når det er tid til, at jeres barn skal starte, holder vi en opstartssamtale, hvor vi fortæller jer om hverdagen i Påfuglen, samt giver jer mulighed for, at stille spørgsmål.

Efter ca. 3 måneder tilbydes en samtale om, hvordan opstart er gået. Herefter tilbydes samtaler 1 gang årligt eller oftere, hvis der er behov for dette. Vi stiller os altid til rådighed for korte snakke og aftaler gerne tid for længere samtaler.

Vi gør meget ud af, at vi opnår et trygt og tillidsfuldt samarbejde med en fælles forståelse, med alle forældre, uanset deres kulturelle baggrund.

Praktiske oplysninger

Kontakt os 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil besøge os.

Børnehuset Påfuglen

Dyringparken 7 afd. A
Tlf: 43 28 36 70

Dyringparken 9 afd. B
43 28 36 77
Brøndby Strand

Leder: Lore Nielsen
Mail: lor@brondby.dk
Telefonnummer hus A: 43283670
Telefonnummer hus B: 43283677

Personale og struktur 

Vi er fysisk indrettet i 2 huse med en stor idrætslegeplads imellem.
I hus A har vi 1 vuggestuegruppe, som hedder ællinger og 3 børnehavegrupper, som hedder svaner, lappedykkere og mejser.
I hus B har vi 1 vuggestuegruppe, som hedder papegøjer og 2 børnehavegrupper, som hedder ugler og ravne.
Når børnene er 2 år og 10 måneder, rykker de, så vidt det er muligt, i børnehave i det samme hus, som de har gået i vuggestue i.

Måltider

Vi har vores eget køkken, med 2 søde køkkendamer, som hver dag laver mad til os.
Hver morgen indtil kl. 07.30 er der mulighed for, at spise morgenmad. Frokost serverer vi ca. kl. 11.00 og ca. kl. 14.00 spiser vi frugt og brød. Maden hos os er primært økologisk og halal.
Vi følger Brøndby kommunes kostpolitik og hjælper gerne med forslag og idéer til f.eks. børnenes fødselsdage.

Læs mere om hvordan vi arbejder

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om hvordan vi arbejder i den pædagogiske læreplan (PDF)

I læreplanen kan du b la. læse om vores pædagogiske grundlag, vores børnesyn, hvordan vi samarbejder med forældre og det pædagogiske læringsmiljø

Pædagogisk tilsyn

For at sikre børn kvalitet og en god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle dagtilbud. Tilsynets funktion er at sikre, at dagtilbuddet overholder lovgivningen samt de kommunale retningslinjer og beslutninger.

Alle dagtilbud får mindst et uanmeldt tilsynsbesøg fra den pædagogiske konsulent hvert år og eventuelt flere efter behov. Tilsynet er efterfulgt af en skriftlig tilsynsrapport og eventuelle påbud, anbefalinger samt ledelsesopfølgning og konsulentunderstøttelse til videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Se den seneste tilsynsrapport for Børnehuset Påfuglen

 

Stor idrætslegeplads, bevægelsesrum og læsekroge

Vi er opdelt i to huse med en stor idrætslegeplads imellem. Udover denne legeplads har vi to mere, på hver side af husene. Det betyder, at vi har en masse uderum, med mulighed for alle former for lege. I hus A er vores alrum indrettet som bevægelsesrum og i hus B har vi vores motorikrum. Stuerne er indrettet med forskellige muligheder for fordybelse, konstruktionslege og rollelege, som f.eks læsekrog, køkkenkrog, bilkrog m.m.

Vi ligger ikke så langt fra Dyregården, som vi ofte benytter. Ligeledes er vi i kort afstand fra både bibliotek, middelalderlandsby og strand. Vi har fire ladcykler, som vi benytter dagligt til ture ud af huset.

Kontakt

Børnehuset Påfuglen

Dyringparken 7 afd. A
Dyringparken 9 afd. B
2660 Brøndby Strand

Tlf. 43 28 36 70


 

Leder: Lore Nielsen
Mail: lor@brondby.dk

Souschef: Fuad Al-Gezinki
Mail: fuage@brondby.dk

EAN nr. 5798009002587

 

Sidst opdateret den 02. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune