Børnehuset Spættebo

Hos os skal alle børn føle sig glade og trygge.

Velkommen hos Børnehuset Spættebo

Alle børn er noget særligt. I Spættebo møder vi alle børn med en anderkendende tilgang og på barnets aktuelle udviklingsniveau.

I Spættebo er det vigtigt, at hvis der er kulturelle forskelle mellem institution og hjemmet, at vi har interesse og respekt for vores forskellige værdier.

Spættebo skal se det positive og ressourcerne hos hvert enkelt barn og familie. Det er vigtigt, at der bliver bygget bro mellem familiens og institutions værdier. At opdragelse og selvhjulpenhed bliver udviklet både i hjemmet og i institutionen.

Hos os er hvert barn unikt og alle kan bidrage til fællesskabet.

Det er vigtigt, at alle voksne omkring barnet støtter op om barnets nysgerrighed og motivation for især læring og udvikling.

Hverdagen i Børnehuset Spættebo

Spættebo åbner kl. 6:30 hvor vi i fællesskab spiser morgenmad i alrummet. Morgenmaden bliver serveret frem til kl. 7:45. De børn som kommer fra morgenstunden leger i alrummet og fra ca. kl. 8:00 åbner alle stuer op og der igangsættes lege- og fordybende miljøer.

Kl. 9:25 har alle børn vinket farvel og sagt vi ses til deres forældre, så vi alle fra kl.9:30 kan have samling på stuerne.

Regnbuen (vuggestuen) spiser formiddagssnack omk. kl.9:30.

Fra kl. 10-11 fordyber børn og voksne sig på alle stuer med husets tema og det som optager os. Vi tager også gerne på turer ud af huset.

Fra kl. 11 spises der frokost på stuerne. Vi opdeler børnene i mindre grupper.

Fra kl. 12 soves der til middag og leges på legepladsen. Det er vigtigt at barnet har tøj med efter årstiderne. Vi er ude i al slags vejr, hele året rundt.

Fra kl. 14 spiser vi frugt på stuerne og i børnehaven afholdes der efterfølgende samling med historiefortælling

Efter frugt leges der på stuerne frem til barnet bliver afhentet. Vi lukker kl. 17 (fredag kl. 16:30)

I Spættebo skal der være et socialt fællesskab der bygger på tillid og empati.

Det er vigtigt, at børnene føler nærvær og omsorg fra de voksne, som er omkring barnet. Dette er vigtigt, da vi mener dette skaber mere og bedre trivsel for barnet. Denne trivsel skal sikre, at alle børn føler sig som en del af Spættebos fællesskab, og som giver vilje og lyst til en social, personlig og læringsmæssig udvikling.

Velkommen til nye børn og forældre

Skal du vælge daginstitution til dit barn?

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 43 28 62 50, så I kan komme forbi og få en rundvisning og høre mere om vores hus og værdier. Vi glæder os til at møde jer.

Når dit barn har fået plads i Spættebo og skal starte i børnehaven skal I være søde at kontakte huset for nærmere aftale, såsom rundvisning, opstart, indkøring m.m. Her er det vigtigt at I fortæller os om jeres forventninger og ønsker til en god børnehavetid.

Hvis I får plads hos os i vuggestuen kontakter vi jer for et hjemmebesøg inden jeres opstart hos os. Her har I, i hjemmelige omgivelser mulighed for at møde barnets kommende pædagog / pædagoger (1 – 2 personer kommer på besøg). Her tager vi en snak om barnet og hvilket fundament vi starter på og jeres ønsker for en god institutionstid.

”Når kommunikation mellem forældre og pædagoger er god, bliver samarbejdet og hverdagen tryg for forældre”. Citat fra Spættebos forældrebestyrelse.

Praktiske oplysninger

Kontakt os 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil besøge os.

Børnehuset Spættebo
Adresse: Kisumparken 1
Leder: Camilla Olsen
Mail: camol@brondby.dk eller spattebo@brondby.dk
Telefonnummer: 43 28 62 50

Personale og struktur 

I Spættebo er vi normeret til 13 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn fordelt på 3 stuer.
Til vuggestuen er tilknyttet 5 voksne.
Til børnehaven er der tilknyttet 3 voksne til hver stue.
Så har huset en rengøring som kommer om morgenen. En ernærings assistent på 29 timer og en leder.

Måltider

I køkkenet har vi en ernærings assistent på 29 timer, som hver dag laver sund, alsidig og varieret kost, både til frokost og frugt om eftermiddagen. Ernærings assistenten står for indkøb til køkkenet. Frokost måltidet er en blanding af koldt og varmt mad, såsom rugbrød, supper, pasta & risretter og ønsker fra børnene.

Læs mere om hvordan vi arbejder

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om hvordan vi arbejder i den pædagogiske læreplan (PDF)

I læreplanen kan du b la. læse om vores pædagogiske grundlag, vores børnesyn, hvordan vi samarbejder med forældre og det pædagogiske læringsmiljø

Pædagogisk tilsyn

For at sikre børn kvalitet og en god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle dagtilbud. Tilsynets funktion er at sikre, at dagtilbuddet overholder lovgivningen samt de kommunale retningslinjer og beslutninger.

Alle dagtilbud får mindst et uanmeldt tilsynsbesøg fra den pædagogiske konsulent hvert år og eventuelt flere efter behov. Tilsynet er efterfulgt af en skriftlig tilsynsrapport og eventuelle påbud, anbefalinger samt ledelsesopfølgning og konsulentunderstøttelse til videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Se den seneste tilsynsrapport for Børnehuset Spættebo

Leg, fordybelse og ture i lokalområdet

Vi leger og fordyber os både inde og ude. Inde har vi et stort alrum og ude på stuerne har hver stue tilknyttet to rum.

Vores legeplads ligger på dækket, og vi bestræber os på at gøre vores omgivelser hyggelige og inspirerende til leg og fordybelse.

Vi benytter os også af lokalområdet. Vi besøger ofte Brønden. Vi tager på turer ud i naturen. Blandt andet stranden, besøger bondegården Søholt, middelalder landsbyen og mange andre steder.

Billede Spættebo
Billede Spættebo
Billede Spættebo
Billede Spættebo
Billede Spættebo
Billede Spættebo
Billede Spættebo
Billede Spættebo

Kontakt

Børnehuset Spættebo

Kisumparken 1
2660 Brøndby Strand

Tlf. 43 28 62 50

spattebo@brondby.dk

Leder: Camilla Olsen

EAN nr. 5798009002167

Sidst opdateret den 02. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune