Tilskud og takster for dagtilbud

Find information om, hvad det koster at have et barn i dagtilbud, tilskudsregler mv.

Tilskud til dagtilbud og privat pasning

Økonomisk friplads i dagtilbud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Ligger familiens samlede indtægt under en vis grænse, kan du eller I, få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Der kan ikke søges fripladstilskud til private pasningsordninger.

Se fripladsskalaen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med et bestemt beløb:

  • for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første og
  • når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud via den Digitale Pladsanvisning: 

Ansøg om økonomisk tilskud til dagtilbud

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Det økonomiske fripladstilskud reguleres automatisk, hvis den indtægt der er indberettet til SKAT ikke er den samme, som den indtægt der er oplyst på ansøgningen. Det betyder, at du både kan få penge tilbage, men du kan også blive opkrævet ekstra fordi du har betalt for lidt.

Du vil altid have oplysningspligt om alle forhold der kan have betydning for beregningen af dit økonomiske fripladstilskud, f.eks. når der sker varige ændringer i husstandsindkomsten, husstandssammensætningen, civilstatus o. lign.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud
Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud
Kommunen skal give et økonomisk tilskud, når ophold i dagtilbud anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Tilskud til privat pasningsordning

Hvad er privat pasningsordning?
Forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart har mulighed for, at få  økonomisk tilskud til privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Læs Brøndby Kommunes krav og retningslinjer for tilskud til privat børnepasning (PDF)

Private pasningsordninger ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning. Kommunen skal dog føre tilsyn med den private pasningsordning. Og kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn passes mod betaling.

Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene. Hvis du ønsker at benytte et tilbud om privat pasningsordning, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

Hvordan søger jeg om en privat pasningsaftale?
Hvis du ønsker at benytte tilskud til privat pasning eller private børnepassere, skal du have en pasningsaftale. Du kan selv udfærdige en pasningsaftale, eller bruge dette eksempel: Pasningsaftale til privat pasning (PDF)

Hvad gives der af tilskud til privat pasning?
Nedenfor fremgår det maksimale tilskud, som kommunen kan give til privat pasningsordningen pr. måned (afrundet).

24 uger til 2,7 år: 7.660 kr. 
Børnehave til skolestart (Uden frokost): 4.375 kr. 
Børnehave til skolestart (Med frokost): 4.475 kr. 

Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning.

Forskel mellem dagtilbud og privat pasningsordning
Private pasningsordninger kan ikke sidestilles med et dagtilbud og er derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44. Det betyder, at der i private pasningsordninger ikke er krav om:

  • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan
  • At sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen ikke sker i den private pasningsordning men foretages af PPR
  • Formaliseret forældreindflydelse
  • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg

Overgang mellem privat pasningsordning og almindeligt dagtilbud
Hvis du ikke længere ønsker at benytte den private pasningsordning og i stedet ønsker at dit barn skal optages i et kommunalt dagtilbud, skal dit barn opskrives på ventelisten. Ancienniteten gælder fra den dato, hvor dit barn bliver opskrevet på ventelisten.

Du kan læse mere om privat pasningsordning på borger.dk: Regler for dagtilbud

Klageadgang i forhold til kommunens godkendelse af private pasningsordninger

Hvis du ikke er enig i forvaltningens afgørelse kan du klage til kommunalbestyrelsen. 

Find mere information om tilskud på borger.dk

Find mere information om økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud på borger.dk

Har du brug for vejledning?

Pladsanvisningen kan vejlede om plads i daginstitutioner, dagpleje samt tilskud og øvrige pasningstilbud. 

Hvis du får brug for at tale med en medarbejder fra Pladsanvisningen, kan du ringe på hovednummeret: 43 28 28 28, og spørge efter pladsanvisningen. 

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Husk at ringe eller skrive for at bestille tid, hvis du ønsker et møde med pladsanvisningen. Ofte vil vi også kunne hjælpe og vejlede dig over telefonen. 

Skriv til os på pladsanvisningen@brondby.dk 

Kontakt

Pladsanvisningen 

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Ring til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens hovednummer, og spørg efter pladsanvisningen. 

Husk at ringe og bestille tid, hvis du ønsker et møde. 

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

 

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

 

Sidst opdateret den 02. oktober 2022
Skrevet af Brøndby Kommune