Klima og grøn omstilling

Brøndby Kommune tager klimaansvar. Vi skal i de kommende år investere massivt i klimatilpasning. På siden her kan du læse om vores arbejde med klimatilpasning og grøn omstilling.

Brøndby Kommune tager klimaansvar

Med strategi Brøndby 2030 skal Brøndby være en mere klimavenlig kommune, der tager medansvar for at løse klimaudfordringerne. Vi vil skabe løsninger, der tilpasser sig klimaforandringerne samtidig med, at vi arbejder på at mindske vores klimamæssige fodaftryk.

Vi skal i de kommende år investere massivt i klimatilpasning, og du kan her læse mere om Brøndby Kommunes Klimaplan for regn og hav og Brøndby Kommunes deltagelse i det regionale partnerskab Klimatilpasning på tværs og projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark.

Klimaplan for regn og hav

En af Brøndby Kommunes målsætninger er, at vi vil finde løsninger, når det gælder udfordringer med regn og hav. Klimaforandringer som skybrud, oversvømmelser og højere vandstand i havene stiller krav til os både som kommune og til vores forsyningsselskaber. Brøndby Kommune har derfor udarbejdet en plan for, hvordan Brøndby bliver klar til de kommende klimaforandringer. Klimaplan for regn og hav skal beskytte byens værdier, sikre kvalitet i bylivet og skabe synergi mellem de forskellige indsatser.

Vand kender ikke grænser, og det er derfor nødvendigt, at vi samarbejder om klimatilpasning. Samtidig er klimatilpasningen en fælles udfordring, og vi vil derfor gerne i dialog med borgere, boligselskaber og virksomheder om at finde de gode løsninger, når det gælder om at håndtere regn og hav.

DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark

Brøndby Kommune deltager også i projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Brøndby Kommune har sammen med 65 andre kommuner tilsluttet sig projektet og forpligter sig derved på at udvikle lokale klimahandlingsplaner, som lever op til Parisaftalens målsætninger. Brøndby Kommune skal igennem projektet udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. 

Klimatilpasning på tværs

Samarbejde på tværs er en forudsætning for, at vi lykkes med klimatilpasning. Region Hovedstaden har derfor taget initiativ til et regionalt partnerskab, Klimatilpasning på tværs, som Brøndby Kommune deltager aktivt i. Projektets formål er at understøtte klimatilpasning i Danmark og arbejder med at undersøge og udpege mulige klimatilpasningsløsninger på tværs med fokus på kyst- og vandløbsstrækninger. Læs mere om klimatilpasning på tværs.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 14. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune