Klimaplan for regn og hav

Brøndby Kommune har udarbejdet en klimaplan, der beskriver, hvordan Brøndby bliver klar til klimaudfordringerne. På siden her kan du læse mere om Klimaplan for regn og hav.

Klimaplan for regn og hav

En af Brøndby Kommunes målsætninger er, at vi vil finde løsninger, når det gælder udfordringer med regn og hav. Der kommer flere stormfloder – og de bliver kraftigere. Brøndby Kommune er udpeget til at være særlig risikoområde, når det gælder stormflod. Derfor har kommunen udarbejdet en klimaplan, der beskriver, hvordan Brøndby bliver klar til klimaudfordringerne. Formålet med Klimaplan for regn og hav er at beskytte byens værdier og bidrage til kvaliteten i kommunen ved at lave miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger.

Kommunalbestyrelsen har den 14. november 2018 vedtaget Klimaplan for regn og hav. Planen beskriver de konkrete aktiviteter, Brøndby Kommune vil gennemføre for at begrænse skaderne ved ekstrem regn og stormflod og minimere risici i oversvømmelsestruede områder før en oversvømmelse sker. På den måde kan vi minimere samfundsmæssige omkostninger ved oversvømmelser. 

Kommunen reviderer stormflodsdelen

Brøndby Kommune er ved at revidere stormflodsdelen i Klimaplan for regn og hav 2021. Det er en plan for, hvordan vi bliver klar til kommende stormfloder – både før, under og efter en stormflod. Derfor var borgere og foreninger inviteret til dialog på borgermødet ”Når havet kommer til dig! ”, som blev afholdt digtalt via Facebook den 8. oktober 2020.

Baggrunden for Klimaplan for regn og hav 2021 er, at prognoserne for fremtidens vejr peger på, at vi vil opleve mere ekstremt vejr: Flere storme og stigende vandstand i havene. Vi ved ikke, hvornår den næste stormflod indtræffer. Men vi ved, at det er nødvendigt, at vi forbereder os, fordi det bliver dyrt både for den enkelte borger og for samfundet, hvis vi ikke gør noget.

Klimaplan for regn og hav 2021 blev behandlet den 9. december 2020 på et møde i kommunalbestyrelsen og er nu i offentlig høring fra 10. december 2020 til 11. juni 2021. Vi opfordrer både virksomheder, boligselskaber, foreninger og private grundejere til at komme med input til, hvordan vi forbereder os på den næste stormflod.

Planen er digital, og du kan skrive dine input direkte i planen ved at bruge knappen ”indsend kommentar”.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse.

Læs om, hvordan vi behandler dine oplysninger i kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Kontakt

Miljøafdelingen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune