Daghjem og dagcenter

Hvis du ønsker en plads i daghjemmet eller dagcentret og har du i forvejen kontakt med hjemmesygeplejen, så tag kontakten herigennem eller kontakt Visitationen.

Råd, hjælp og støtte

Det er Visitationen, der indstiller til et ophold på dagcenter eller daghjem, og borgere på ventelisten bliver prioriteret efter, hvor behovet er størst. 

Daghjem til hjemmeboende borgere

Daghjemmet er oprettet som et kommunalt tilbud til hjemmeboende borgere, der enten selv har behov for hjælp, støtte og aflastning i deres hverdag, eller som har en ægtefælle der har behov for aflastning.

Der er 25 daghjemspladser dagligt på alle hverdage. Der er en individuel faglig vurdering fra personalet hvor mange dage om ugen den enkelte borger kan få plads i daghjemmet, men det kan variere fra 1 dag om ugen til 5 dage om ugen.

Borgeren tilbydes samvær med andre daghjemsbrugere, samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde, og ture ud af huset.

Daghjemmet er placeret i ældrecentret Æblehaven, Guldborgvej 6 i Brøndby Strand.

Hvis du ønsker en plads i Daghjemmet, og har du i forvejen kontakt med hjemmesygeplejen, så tag kontakten herigennem, ellers kontakt Visitationen. Det er Visitationen der indstiller til et ophold på Dagcenter eller Daghjem og borgere på ventelisten bliver prioriteret efter, hvor behovet er størst. 

Dagcenter til hjemmeboende borgere

Dagcentret er oprettet som et kommunalt tilbud til hjemmeboende borgere, der har behov for lettere hjælp, støtte og aflastning i deres hverdag. Dagcentret Oasen er beliggende i ældrecentret Nygårds Plads, Nygårds Plads 30 i Brøndbyøster.

Borgeren tilbydes samvær med andre dagcentergæster samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde.

Der er 5 dagcenterpladser dagligt på alle hverdage i dagcentret. Borgere kan visiteres til en dagcenterplads max 2 dage pr. uge. Kontakt Visitationen for nærmere oplysning.

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Visitationen

Brøndby Rådhus

Park Allé  160

2605  Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Visitationen@brondby.dk

 

Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 09.00 - 13.00

Torsdag kl. 13.00 - 17.30

Fredag kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag kl. 09.00 - 14.30

Torsdag kl. 09.00 - 17.30

Fredag kl. 09.00 -12.00

www.brondby.dk

Sidst opdateret den 07. juli 2021
Skrevet af Brøndby Kommune