Hjælp til vægttab og en sundere livsstil

Kostvejledning til børn og voksne i Brøndby.

Hjælp til sund livsstil og vægttab 

Sundhedsplejen tilbyder behandling af overvægtige børn og unge i alderen 3-18 år, forløbet involverer både barnet/den unge og familien.

Kostvejledningshold for voksne med et BMI på + 30
Kurset ligger op til, at du skal blive sundere, det er ikke en 'kur', men en livsstilændring du skal i gang med.

Kostvejledning - kursus i sund livsstil til dig der er fyldt 18 år

Vil du gerne have kostvejledning og har du et BMI på over 30, har vi et tilbud til dig.

For at kunne deltage på kurset, skal du meget gerne kunne deltage på den første undervisningsgang. For at få det optimale ud af kurset, anbefaler vi at du deltager på alle undervisningsgangene. Hvis du er forhindret pga. planlagt ferie eller lignende og på forhånd ved, at du ikke kan komme flere af gangene anbefaler vi, at du venter med at deltage til næste kursus starter. 

Herudover skal du kunne svare ja til følgende 3 spørgsmål: 

Er du parat til at skulle spise 400-500g grøntsager om dagen?
Du får opskrifter og inspiration til hvordan du tilbereder dem og du må gerne bruge frostgrønstager. 

Er du parat til træne 3 gange om ugen?
Her menes at få pulsen op. Det kan være alt fra minimum 10 min. og det kan være på stolen hjemme i stuen, cykling, svømning, træningscenter m.m. 

Er du parat til at bruge tid på din nye livsstil?
Her menes planlægge dine måltider, tid til at købe ind, tid til at lave den sunde mad, samt tid til at spise den. 

Information om kurset

Hvor og hvornår er der kursus

Der er opstart af undervisning i kostvejledning fire gange om året. Normalt i januar, marts, august og oktober. Der er ingen hold i sommerferien.

Holdene kører over 8 undervisningsgange og foregår torsdage klokken 14.30, 15.30 eller 16.30 i Træningscentret, Horsedammen 36A 2605 Brøndby. Hver undervisningsgang varer ca. en time.

Fra 2. og til og med 7. undervisningsgang vil 30-45 min. motion blive en del af tilbuddet. Der er op til 12 deltagere på et hold.

Hvis man ønsker det følges kostvejledningsholdene op af et opfølgningshold, hvor man efterfølgende mødes én gang om måneden. Opfølgningsholdene ligger mandag eftermiddage.

Hvis man har sproglige udfordringer, er der mulighed for at lave mindre hold, der tager hensyn til dette.

Kostvejledningskurset er gratis, efter henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

Indhold i undervisningen

Kurset er udviklet af autoriseret klinisk diætist Alice Apel Hartvig, der har mere end 14 års erfaring fra egen praksis med livsstilsforandring og vægttab. Hun gennemfører det i samarbejde med fysioterapeut Bjørg Lützen fra Træningscentret i Brøndby.


Kurset lægger op til, at du skal blive sundere, det er ikke en 'kur', men en livsstilændring du skal i gang med. Ud fra viden, byttelister og kostplaner skal du selv være med til at skabe den sunde forandring i din hverdag.

Der vil også være fokus på vaner og vaneændring. Du skal også finde ud af, hvilken form for motion og bevægelse, der passer til dig.

Der er undervisning én time hver uge i 7 uger og efter 2 måneder en opfølgning. Fra 3. undervisningsgang vil ½ time til 45 minutters motion blive en del af tilbuddet.

Deltagerne får også adgang til en hjemmeside med opskrifter, gode råd m.m. Deltagerne bliver vejet.

Hvordan bliver jeg henvist

Du kan ikke selv melde dig til, men skal henvises af din praktiserende læge. Der er plads til 12 deltagere på hvert hold. Vi ser gerne forældre på holdet, så de kan bringe gode madvaner videre til deres børn.

Borgere med KOL og diabetes forventes ikke at gå på dette hold, men at få kostvejledning på kommunens KOL- og diabeteshold. Det er også lægen, der henviser til disse hold.

Oplysning til henvisende instans

Oplysninger til lægen: 

Der henvises til kostvejledning ved at bruge "Henvisning til kommunal forebyggelse" på lokationsnummer 5790000178940. I skal skrive kostvejledning i overskriften og oplyse om følgende: Borgerens cpr nummer, navn, adresse tlf. nr., e-mailadresse og BMI.

Det er en stor hjælp med borgerens mailadresse, da de så kan oprettes i diætistens system inden de starter.

Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger om Kostvejledningskurset kan du kontakte Sundhedskoordinator Lars Ole Andersen på tlf. 43 28 23 06.

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Fax 43 43 65 43

social@brondby.dk

Sidst opdateret den 31. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune