Klinik for børn og unge med overvægt

Sundhedsplejen i Brøndby Kommune tilbyder behandling af børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år.

Sundhedsklinikken

-Klinik for børn og unge med overvægt

I Sundhedsklinikken anvender vi Holbæk-modellen, som henvender sig til børn og unge med overvægt. Tilbuddet henvender sig barnet/den unge og en vellykket indsats kræver, at hele familien bakker op. Sundhedsplejerskerne i Brøndby Kommune er uddannet i Holbæk-modellen, som er en fantastisk mulighed for at lette dit barns liv og skabe fysisk og mental trivsel i jeres familie.

Tilbuddet er gratis.

 

Information om tilbuddet

Hvem kan deltage?

Familier med børn/unge fra 3-18 år som har overvægt

Familier som kan komme til samtale i Sundhedsklinikken ca. hver 6-8 uge
Det kan være svært at se, om et barn har overvægt. Er du/I i tvivl, kan du/I spørge din sundhedsplejerske og få en vurdering. Jo før man griber ind over for en uhensigtsmæssig vægtudvikling, jo lettere er det at komme på rette spor. Så grib til handling og undersøg, om Sundhedsklinikken kunne være noget for din/jeres familie.

Sundhedsplejens tilbud til familien

Vi yder individuel vejledning, støtte og hjælp til at begrænse uhensigtsmæssig vægtudvikling. Målet er at barnet/den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid og kan deltage mere aktivt i fællesskaber med andre børn/unge.

Behandlingen

Behandlingen er baseret på Holbæk-modellen som er udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Erfaringen viser, at syv ud af ti børn taber sig og opnår bedre trivsel med metoden.

Vi laver en individuel plan med 10-20 punkter, som hele familien lever efter og hjælper barnet til vægttab. Arbejdspunkterne er aftaler om bl.a. antal af måltider, sukkerholdige drikke, søde sager, spiseøvelser, motion og tidsforbrug ved tv og computer. Ved første samtale aftales det videre forløb med opfølgningssamtaler ca. hver anden måned.

I vil få hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer I møder undervejs i forløbet.

Omfanget er cirka seks årlige samtaler som foregår i Sundhedsklinikken. Til samtalerne deltager barnet/den unge og forældre.

Hvordan kommer I med?

Kontakt Sundhedsplejen på tlf. 43 28 23 99 eller via mail: sundhedsplejen@brondby.dk.

Adressen er Horsedammen 42, 2605 Brøndby.

Kontakt

Sundhedsplejen

Horsedammen 42 gang C
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 23 99

Sidst opdateret den 23. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune