Indkørsel og overkørsel

Skal du have ny garage eller indkørsel? Så skal fortovet måske ændres. For at bilen kan køre over fortovet, uden at skade fliserne eller bilen, laves en overkørsel. Der må være én overkørsel til en matrikel og du skal søge for at anlægge, ændre eller sløjfe en overkørsel.

Hvad er en overkørsel?

Din indkørsel ligger inde på matriklen, men for at køre ind, skal du over fortovet, i det, der kaldes en overkørsel. En overkørsel gør det lettere at køre over fortov og cykelsti, for at komme ind eller ud fra grunden, men den er også med til at beskytte fortovet mod skader. Du skal søge om at anlægge en overkørsel og du skal selv betale anlægsomkostningerne.

Du skal søge, hvis du vil:

  • Anlægge ny overkørsel
  • Flytte eller ændre en overkørsel
  • Nedlægge en overkørsel

Hvordan søger jeg?

For at gennemføre ansøgningen online, skal du have styr på følgende:

  • Adresse og matrikelnummer
  • Hvor skal den nye overkørsel placeres (kortbilag med markeringer)
  • Den ønskede bredde (maks. 5 meter for private)
  • Hvilken type overkørsel er der tale om? (se næste afsnit)
  • Fuldmagt, hvis du ansøger på vegne af ejeren.

Du må ikke påbegynde arbejdet, før du har modtaget tilladelsen.

Ansøg om overkørsel

Vi arbejder på en selvbetjeningsløsning. Indtil da skal du søge via mail.

trafik@brondby.dk

Hvorfor skal jeg søge?

Du skal søge fordi, det er bestemt ved Lov om offentlige veje m.v. §49 at adgangsforhold skal godkendes af vejmyndigheden. Loven skal blandt andet medvirke til ”at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg.” 

For private fællesveje gælder Lov om private fællesveje §62

Hvis du ønsker at opstille container, skurvogn eller lign. på vejen, skal du søge først.

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Du skal have en tilladelse, inden du må gå i gang.

Ansøg om råden over vej

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune