Støjhegn

For borgere der har mistet hegn eller hæk, i forbindelse med letbaneprojektet og gerne vil opsætte støjhegn langs Søndre Ringvej, er der udarbejdet en guide til, hvordan støjhegnet kan laves.