Materialer på vej, fortov eller sti

Her på siden kan du læse om, hvilke regler der er for opstilling af materialer på veje, fortove eller stier i Brøndby Kommune

Du må som udgangspunkt ikke placere materialer på vejen, fortovet eller en sti uden for din egen grund eller ejendom uden Brøndby Kommunes samtykke. Dette gælder både på offentlige veje og private fællesvej.

Hvis du i en periode får brug for at placere fx byggematerialer, grus o.l. udenfor din grund, så skal du ansøge vejbestyrelsen, også kaldet vejmyndigheden, om en såkaldt midlertidig råden over vejareal.

Som du kan læse længere nede, gælder følgende regler om ansøgninger og tilladelser ikke, hvis du får leveret noget til kantsten, som du fjerner samme dag.

Sådan ansøger du

Du kan kun få tilladelse, hvis ikke du har plads på din egen grund, og hvis det kan ske trafikalt forsvarlig.

I ansøgningen skal du skrive, hvor du vil placere materialet og i hvilken tidsperiode og redegøre for hvordan eksisterende trafik opretholdes.

Behandlingstiden er op til 10 hverdage, men ofte er det noget kortere – afhængigt af om det kun er byggematerialer, et større projekt, hvor politiet skal inddrages i forhold til trafik, eller om det er en privat vej, hvor der skal overholdes bestemte høringsfrister.

Du kan søge om opstilling af materialer uden for din grund via portalen på Virk.dk nedenfor.

Søge på VIRK her
Regler ved midlertidige tilladelse til ”råden over vej”

Får du den midlertidige tilladelse ”råden over vej”, så skal du altid sikre, at forbipasserende kan komme forbi på fx fortovet.

Du har ansvaret for, at området efterlades i samme stand som før – så hvis brugen af arealet medfører knækkede fliser, ødelagte kantsten eller lignende, fordi der har stået tunge materialer, er det dit ansvar at få rettet op på skaderne. Så hvis du har håndværkere på besøg, fx til opførsel af et nyt hus, så sørg for at få det ansvar skrevet ind i jeres interne aftale.

Hvis du overtræder reglerne, eller ikke overholder den tidsfrist, der er i tilladelsen, har kommunen mulighed for at få fjernet materialet fra vejen eller fortovet og sende dig regningen for det.

Opstilling af container eller skurvogn på vej

Hvis du har brug for en større container til at stå på vejen, fx til murbrokker eller andet byggeaffald, skal du sandsynligvis leje den hos et firma. Og så er det det firma, der står for at indhente vejmyndighedens tilladelse ”råden over vejareal” og for at overholde dertilhørende krav, som fx placering og afmærkning. Men for en sikkerheds skyld bør du som bestiller af en container kontrollere om dette forhold er fulgt op, eller om der er noget, som du skal stå for.

Opstilling af container eller skurvogn accepteres kun på kørebanen af vejmyndigheden. Det vil sige, at en container eller skurvogn ikke må sættes på fortov eller cykelsti. Samtidig skal du sikre, at der er tilstrækkelig passage for køretøjer forbi din opstilling. Tommelfingerreglen er, at passagebredden på en lille villavej skal minimum være 3 m med vekselvis ensretning, men ved større veje med to vognbaner minimum være 5.60 m. En opstilling må selvfølgelig ikke være til gene for dine naboers til- og frakørsel til deres ejendom.    

En midlertidig ”råden over vej” til en container udstedes kun af vejmyndigheden, hvis du ikke har plads på din egen grund, og det kan ske trafikalt forsvarlig.

Regler for levering af materialer til kantsten

Ovenstående regler om ansøgninger og tilladelser gælder ikke, hvis du får leveret noget til kantsten, som du fjerner samme dag.

Fx hvis du får leveret en sofa eller andre møbler i løbet af dagen, og du tager det ind i huset efter arbejdstid. Det må du gerne uden at søge om tilladelse. Men hvis det bliver til væsentlig gene for trafikken, kan du i sidste ende få en henvendelse fra kommunen om at fjerne dem, og i værste tilfælde vil kommunen fjerne det på din regning.

Hvem skal man klage til, hvis der står materiale på vej, sti eller fortov?

Er du utilfreds fx med en nabo, hvis materiale er lagt på vejen eller fortovet, så start med at tage en venlig snak med naboen. Det kan være, at personen ikke har tænkt over, at det kan genere andre, eller at der har været private omstændigheder, der gør, at det ikke er blevet fjernet.

Hvis du ønsker at klage, skal du rette henvendelse til Vejplads@brondby.dk 

Hvis du ønsker at opstille container, skurvogn eller lign. på vejen, skal du søge først

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Du skal have en tilladelse, inden du må gå i gang.

Ansøg om råden over vej

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune