Trafik og Støj

Brøndby kommune arbejder målrettet på at sænke støjbelastningen for borgerne i kommunen og på at forbedre trafiksikkerheden.

Planer for Brøndby Kommune

I støj- og trafikhandlingsplanerne kan du læse mere om, hvordan det står til på trafikområdet og om de konkrete mål for at nedbringe støj i kommunen.

Trafikhandlingsplan 2019

Borgmester Kent Max Magelund om trafikhandlingsplanen (uddrag):

”Kommunalbestyrelsen vil gerne gøre god service bedre og har fokus på fire områder for at sikre servicen. Kommunalbestyrelsen vil forbedre:

 • Trafiksikkerheden ved at mindske antallet af tilskadekomne i 2020 i forhold til 2010.
 • Trygheden i trafikken ved at mindske antallet af borgere, der føler sig begrænset i deres mobilitet på grund af utryghed.
 • Fremkommeligheden ved at sikre en høj fremkommelighed for alle, så Brøndby fortsat vil være et godt sted at leve og drive virksomhed.
 • Tilgængeligheden ved at forbedre muligheden for, at alle kan komme frem til mål i kommunen uden uoverstigelige hindringer – også personer med fysiske handicaps.
  Trafikhandlingsplanen indeholder de initiativer, som kommunen vil sætte i gang for at opnå dette.”

Læs hele trafikhandlingsplanen

Støjhandlingsplan 2018

Brøndby Kommune vil fokusere på følgende handlinger for at reducere vejtrafikstøjen i perioden 2018 til 2023:

 • Vi vil undersøge mulighederne for at udbygge og etablere støjvolde.
 • Vi vil udlægge støjreducerende asfalt og nedsætte hastigheden på udvalgte veje.
 • Vil vil forbedre og udbygge cykelstierne.
 • Vi vil lave en kortlægning af mulige støjreducerende projekter i kommunen.
 • Vi vil samarbejde aktivt med vores nabokommuner for at få nedbragt støjen fra motorvejene.
 • Vi vil undersøge mulighederne for at indarbejde støjreducerende tiltag langs Søndre Ringvej i forbindelse med etableringen af letbanen.

Læs hele støjhandlingsplanen

Kontakt

Planafdelingen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 17. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune