Trafik og Støj

I Brøndby arbejder vi målrettet på at sænke støjbelastningen for borgerne i kommunen og på at forbedre trafiksikkerheden.

Planer for støj og trafik

I støj- og trafikhandlingsplanerne kan du læse mere om, hvordan det står til på trafikområdet og om de konkrete mål for at nedbringe støj i kommunen.

Støjhandlingsplan 

Brøndby Kommune vil fokusere på følgende handlinger for at reducere vejtrafikstøjen i perioden 2018 til 2023:

  • Vi vil undersøge mulighederne for at udbygge og etablere støjvolde.
  • Vi vil udlægge støjreducerende asfalt og nedsætte hastigheden på udvalgte veje.
  • Vil vil forbedre og udbygge cykelstierne.
  • Vi vil lave en kortlægning af mulige støjreducerende projekter i kommunen.
  • Vi vil samarbejde aktivt med vores nabokommuner for at få nedbragt støjen fra motorvejene.
  • Vi vil undersøge mulighederne for at indarbejde støjreducerende tiltag langs Søndre Ringvej i forbindelse med etableringen af letbanen.

Trafikhandlingsplan

Det skal være sikkert og trygt at færdes i Brøndby Kommune. Denne plan sætter fokus på, hvordan vi forbedrer trafikforholdene i kommunen. Kommunalbestyrelsen vil forbedre:

  • Trafiksikkerheden ved at mindske antallet af tilskadekomne i 2020 i forhold til 2010.
  • Trygheden i trafikken ved at mindske antallet af borgere, der føler sig begrænset i deres mobilitet på grund af utryghed.
  • Fremkommeligheden ved at sikre en høj fremkommelighed for alle, så Brøndby fortsat vil være et godt sted at leve og drive virksomhed.
  • Tilgængeligheden ved at forbedre muligheden for, at alle kan komme frem til mål i kommunen uden uoverstigelige hindringer – også personer med fysiske handicaps.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 07. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune