Virksomhedens pligter

Som virksomhedsejer har du nogle pligter. Du kan her på siden læse mere om, hvad du skal huske og være opmærksom på som virksomhedsejer.

Anmeld din virksomhed

Nogle typer af virksomheder kræver en egentlig anmeldelse inden opstart. Se hvornår du skal anmelde din virksomhed herunder:

  • Maskinværksteder er omfattet af reglerne i branchebekendtgørelsen. Du skal anmelde din virksomhed, før du etablerer, udvider eller ændrer produktionen.
  • Autoværksteder, autolak og vaskehaller er omfattet af reglerne i autobranchebekendtgørelsen. Du skal følge reglerne i autobranchebekendtgørelsen, hvis du ønsker at etablere, flytte eller ændre et autoværksted, autolak eller vaskehal.

Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsætter regler for, hvor autoværkstedet må ligge, da der er afstandskrav, du skal overholde. Der er også regler for støjende aktiviteter, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Du har pligt til at anmelde din virksomhed til kommunen, før du etablerer, udvider, ændrer eller flytter. 

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 12. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune