Søg miljøgodkendelse

Virksomheder, der står på Miljøstyrelsens liste over godkendelsespligtige virksomheder, skal miljøgodkendes af kommunen.

Skal din virksomhed miljøgodkendes?

De virksomheder, som står på Miljøstyrelsens liste over godkendelsespligtige virksomheder, skal miljøgodkendes af kommunen. Ved udvidelser og ændringer af disse virksomheder skal det forinden vurderes, om der kræves revision af miljøgodkendelsen, eller om udvidelsen eller ændringerne kan ske inden for den eksisterende godkendelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af kravet om miljøgodkendelse, kan du henvende dig til Brøndby Kommunes miljøafdeling. 

Forurenende virksomheder skal have en miljøgodkendelse, der sætter vilkår om, hvor meget virksomheden må belaste miljøet. Kommunen tager sig af langt de fleste miljøgodkendelser, mens Miljøstyrelsen godkender og fører tilsyn med de mest komplicerede virksomheder.

De mest forurenende virksomheder skal altid have en miljøgodkendelse. Mindre forurenende virksomheder skal ikke nødvendigvis miljøgodkendes, men kommunen kan stille krav om, at de skal nedbringe mængden af forurening.

Den myndighed, der godkender virksomheden, skal løbende føre tilsyn med, hvor meget virksomheden forurener. Kommunen kan oplyse hvilke virksomheder i området, der er miljøgodkendte. Nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter bliver offentliggjort på Digital Miljøadministration.

Læs mere om miljøgodkendelser hos Miljøstyrelsen

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 12. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune