Støv, luft, støj og vibrationer

Skal du udføre aktiviteter, der støver, støjer eller frembringer vibrationer, skal du anmelde aktiviteten til kommunen.

Krav til gener ved støjende og lugtende aktiviteter

Støjende og lugtende aktiviteter kan ofte medføre gener for naboer, og der vil derfor ofte blive stillet krav, der skal forebygge generne. Det kan f.eks. være, at arbejdet skal foregå indendørs eller i dagtimerne, men det kan også være, at der skal etableres udsugning med luftrensning. 

Bemærk at der er standardkrav til støv, luft og støj for de virksomheder, som er omfattet af en branchebekendtgørelse f.eks. autoværksteder, autolak, renserier og maskinværksteder.

Du skal begrænse gener

Brøndby Kommune har vedtaget en forskrift for begrænsning af gener, såsom støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder.

Forskriften gælder, når du skal nedrive eller bygge på din grund, og du ikke gør arbejdet selv. Det vil sige, at de eneste aktiviteter, som er undtaget kravene, er aktiviteter udført af en privat borger på sin egen ejendom. Formålet er at begrænse gener fra bygge- og anlægsarbejde, og forskriften indeholder bl.a. bestemmelser om:

 • At man skal bruge maskiner og arbejdsmetoder, der begrænser støj, støv og vibrationer
 • Et tilladt tidsrum for støjende arbejder (mandag til fredag kl. 07-18)
 • Et tilladt tidsrum for særligt støjende arbejder (mandag til fredag kl. 08-16)
 • Retningslinjer for naboorientering

Læs reglerne for begrænsning af gener ved bygge- og anlægsaktiviteter i Brøndby Kommune her

Anmeld særlig generende aktiviteter

Du skal anmelde særlig generende aktiviteter til kommunen senest 14 dage før opstart af aktiviteten.

Brøndby Kommune opfatter følgende aktiviteter som særligt generende:

 • Asfaltanlæg
 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre fritstående konstruktioner
 • Etablering af spunsvægge
 • Sandblæsning
 • Etablering af jordankre
 • Betonnedbrydning og betonskæring
 • Pilotering
 • Tilsvarende støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder

Udfyld anmeldelsesskemaet og send det til Brøndby Kommunes miljøafdeling på e-mail miljo@brondby.dk

Kommunen har herefter mulighed for at fastsætte yderligere krav til arbejdets udførelse eller i visse tilfælde nedlægge forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af arbejdet fritager ikke den ansvarlige for at indhente andre nødvendige tilladelser, godkendelser eller dispensationer som f.eks. nedrivningstilladelse.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 12. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune