Børnehuset Fuglemosen

Vores ambition er, at alle børn i Fuglemosen udvikler lyst til at lære og oplever at de lykkes.

Velkommen hos Børnehuset Fuglemosen

Børnehuset Fuglemosen er et stort gammelt vinkelhus, der oprindeligt var bygget som to selvstændige huse. I 2004 blev husene til Børnehuset Fuglemosen. Vores motto ”lyst til at lære og ret til at lykkes” har hængt ved siden 2004 og passer rigtig godt ind i styrket pædagogisk læreplan, som er vores arbejdsgrundlag. 

Børnene skal lære en masse i deres tid hos os. De bedste forudsætninger for deres læring, er relationer, samspil, fællesskaber og legen, vi prioriterer disse elementer. Der er læring i alt det vi gør, planlagt og spontant. Vi har fokus på læring i hverdagens rutiner, planlagt aktiviteter og legen.

Vores sprogarbejde har høj prioritet. Vi arbejder med læseleg og sproggrupper, i vores ”sproghule”.

Samarbejdet med forældrene om børnene læring at afgørende for det enkelte barns læring. Vi kender børnene på forskellige måder og i forskellige sammenhænge. Det skal vi dele med hinanden og sammen etablere den bedste læring for børnene, i Fuglemosen og hjemme.

Børnehuset Fuglemosen ligger i bydelen Brøndbyvester, som er kendetegnet ved ejer- og lejeboliger, børn af forskellige nationaliteter, overvejende etniske danskere samt forskellige familieformer.

I Børnehuset Fuglemosen er ca. 115 børn og 23 pædagogiske medarbejdere. 5 pædagogmedhjælpere og 18 er pædagoger inklusiv lederen. Børn og voksne er fordelt på 7 basisgrupper, 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Vi arbejder sammen på mange forskellige måder om praktiske og pædagogiske opgaver i hverdagen og bruger hele vores hus.

Hverdagen i Børnehuset Fuglemosen

Fælles:

Vi åbner kl 6.20 og samles til morgenmad på Foderbrættet.  Vi har morgenmad frem til kl 7.00.  Da vi har rengøring om morgenen, er vores morgen organiseret ift. at rengøringen skal være færdig i de forskellige stuer/rum før vi kan tage dem i brug.

Formiddagen indeholder nogle fælles punker med tager afsæt i børnenes alder og udviklingstrin

Morgenstunden bruges på at modtage børn, mødes med hinanden og få dagen i gang.

Omkring 9.15 gøres der klar til formiddagsmåltidet og samling, i vuggestuen.

Klokken 9,30 er der forskellige aktiviteter i hhv. børnehave og vuggestue, inde ude eller ture, på tværs af huset, i afdelinger eller på stuerne.  Aktiviteter kan være mange forskelige ting, noget af igangsat af børnene andet af voksen. De voksne fordeler sig ifh dagens aktiviteter og opgaver.  Sproghule, læseleg og legegrupper organiseres om formiddagen. Modtagelse af nye børn og familier samt overflytning til børnehaven, er også en aktivitet vi også bruger tid på og organisere os ift.

Vuggestuerne spiser frokost omkring kl 11,00. Børnehaverne spiser frokost omkring kokken ca. 11.20. Vi spiser i små grupper og vægter at måltidet være rart med plads til dialog. Inden frokost har børnehaverne samlinger med forskellige sprogtemaer, lege eller læseleg, er der behov og lyst, tager vi noget bevægelse og en dans.

Efter frokost går alle børnehavebørn ud på legepladsen. Ude organiserer børnene lege, eller de voksne sætter noget i gang. Vuggestuebørnene sover til middags, ligeså de små børnehavebørn.

Eftermiddagsmad får vuggestuebørnene fra kl. 14 og efterhånden som de står op. Børnehavebørnene får tilbudt mad omkring kl. 14,15.

Resten af dagen bruges på forskellige lege, aktiviteter med perler, tegne, nogle er vælger at være ude og børn bliver hentet og vi siger farvel og tak for i dag.

 

Velkommen til nye børn og forældre

Skal du vælge daginstitution til dit barn?

Du er altid velkommen til at kontakte os og aftale tid for en rundvisning, høre mere om vores hus og møde os. Vi glæder os til at møde jer.

Når dit barn har fået plads hos os

Når du har fået plads til dit barn i Børnehuset Fuglemosen, skal du ringe til os så vi kan tale om opstart i Børnehuset Fuglemosen. Vi begynder opstarten fra den dag barnet har plads, men I er velkommen til at kikke forbi og sige ”hej” har I lyst til det, er det en fordel at I aftaler det med stuen, så de ved I kommer.

Hvordan jeres barns opstart forløber afhænger af jeres barn, jeres muligheder for deltagelse i starten. Vi tager afsæt i det. Vi anbefaler et par uger til opstart, det er vores erfaring at der fungerer bedst, både for barn, forældre og personale. Relationer tager tid og det er den første vigtigt overgang for til noget nyt.

Er barnet børnehavebarn, er der fortsat behov for opstart i det nye. Her vil vi også gerne lave aftaler om opstart. Vores erfaring er at den går hurtigere end med de yngste, selvom en ny børnehave er mange nye relationer og en masse nyt man skal lære.

Praktiske oplysninger

Kontakt os 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål eller gerne vil besøge os.

Børnehuset Fuglemosen
Adresse: Fuglemosen 20
Leder: Pia Eilers
Mail: pia@brondby.dk
Telefonnummer til kontoret: 43 28 61 10

Personale og struktur 

Vi har plads til 38 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn. Vi har pt fordelt børnene på tre vuggestuegrupper med 3 voksne på hver stue (35-37 timers pr ansat). De øvrige børn i huset er fordelt på 4 børnehavegrupper med 3 voksne på hver (35 -37 timer pr ansat). Der ud over opererer vi med en ”flyver” en medarbejder der dækker ind på de stuer hvor der mangler. Vi er 23 fastansatte pædagogiske medarbejdere incl. leder.

Alt efter timetallet på stuerne og børnenes alder, vil der være variationer over antallet af børn i de enkelte børnehavegrupper.  

Måltider

I vores køkkenet sikrer vores kost - og ernæringsassistent hver dag sund, alsidig og varieret kost. Der er morgenmad fra kl. 6.30 til 7.00 frokost kl. 11 i vuggestuen og 11.30 i børnehaven. Kl. 14 er der eftermiddagsmad mv. Vi serverer økologisk mad, og er certificeret med økologiske spisemærke i sølv (60-90 procent økologi). Der serveres både morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Madplaner kan ses på aula.

Læs mere om hvordan vi arbejder

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om hvordan vi arbejder i den pædagogiske læreplan 

I læreplanen kan du b la. læse om vores pædagogiske grundlag, vores børnesyn, hvordan vi samarbejder med forældre og det pædagogiske læringsmiljø

Pædagogisk tilsyn

For at sikre børn kvalitet og en god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle dagtilbud. Tilsynets funktion er at sikre, at dagtilbuddet overholder lovgivningen samt de kommunale retningslinjer og beslutninger.

Alle dagtilbud får mindst et uanmeldt tilsynsbesøg fra den pædagogiske konsulent hvert år og eventuelt flere efter behov. Tilsynet er efterfulgt af en skriftlig tilsynsrapport og eventuelle påbud, anbefalinger samt ledelsesopfølgning og konsulentunderstøttelse til videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Se den seneste tilsynsrapport for Børnehuset Fuglemosen

Træer, banancykler, huler og bålplads 

Vores legeplads er stor og fyldt med træer og buske. Legepladsen er opdelt så vuggestue og børnehave er adskilt, men de må gerne besøge hinanden. Vi har en stor sandkasse, en fodboldbane med 4 siddepladser fra Brøndby stadion, asfaltbane til cykler, mooncars og banancykler. Vi har mange huler, to skove (for børnene er det skove) en shelter til aktiviteter og en urtehave. Vi har også en bålplads. Der er god plads til mange forskelige lege og aktiviteter.

Kontakt

Børnehuset Fuglemosen

Fuglemosen 20
2605 Brøndby
Leder: Pia Eilers
Mail: pia@brondby.dk
Telefonnummer til kontoret: 43 28 61 10

Sidst opdateret den 15. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune