Brøndbys skoler lukkes den 26. marts til den 11. april

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at lukke Brøndbys skoler og SFO’ er for at nedbringe coronasmitten.

Brøndbys skoler er lukket fra fredag den 26. marts til og med søndag den 11. april, begge dage inklusiv.

Lukningen omfatter alle klassetrin – dvs. både 0.-4. klasserne, som lige nu har fysisk undervisning hver dag, samt de ældre klasser. Skolerne vil derfor i den kommende tid være nødsaget til at overgå til fjernundervisning.

”Vi er utrolig kede af, at vores elever ikke skal tilbage i skole efter påske. Men smitten er nu så høj i Brøndby, at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at vi skal lukke skolerne for at komme smitten til livs. Derfor vil jeg appellere til alle borgere om at hjælpe med at bekæmpe smitten, så vores børn kan komme tilbage i skole. For de lider under ikke at få lov til at være sammen med deres kammerater og ikke at få lov til at være en del af genåbningen,” siger borgmester Kent Magelund.

Påbuddet omfatter også SFO’erne, som derfor som udgangspunkt vil være lukkede fra og med fredag den 26. marts 2021. Der vil være mulighed for nødpasning for elever i 0.-4. klasse, som har særligt behov for det. Det kan fx være elever, hvor forældrene er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Det kan også være elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Forældre har fået direkte besked fra skolen på Aula. Her kan man også orientere sig om muligheden for nødpasning.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 22. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune