Nu skal Brøndby være mere klimavenlig

Hvad skal der til, for at Brøndby kan kalde sig en klimavenlig kommune? Og hvordan når vi målet om at være CO2-neutrale senest i 2050? De drøftelser har Kommunalbestyrelsen netop taget hul på til temamødet onsdag d. 18. august 2021.

Brøndby Kommune er ved at udarbejde en ny klimaplan, der viser vejen til CO2-neutralitet senest i 2050. Hvordan vi opnår det mål og hvilke delmål, der skal være på vejen, var temaet på onsdagens møde for Kommunalbestyrelsen. Her blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for Brøndby Kommunes første CO2-regnskab.

Trafikken er vores store udfordring

Regnskabet viser CO2-udledningen fra hele kommunens geografiske område.
Kommunalbestyrelsen fik indblik i, at størstedelen af CO2-udledningerne kommer fra trafik (61%) og forbrug af varme og el (35%). Det er altså biltrafikken, især de mange gennemkørende biler på motorvejene, der er den største udfordring. Ifølge vores fremskrivninger gælder det både i dag og i 2030.

Figuren viser to lagkagediagrammer. Til venstre CO2-udledningen i 2018, hvor trafik udgør 61%, energi udgør 35%, affald udgør 2% og kemiske processer udgør 2%. Til højre ses den fremskrevne udledning i 2030, hvor trafik udgør 78%, energi udgør 17%, affald udgør 2% og kemiske processer udgør 3%.
I dag udleder Brøndby Kommune knap 250.000 ton CO2 pr. år. I 2030 forventer vi, at den samlede CO2-udledning er blevet reduceret med 68% i forhold til 1990. Det vil primært ske, fordi produktionen af fjernvarme og el bliver mere og mere grøn. Trafikken vil til gengæld vokse og udgøre hele 78% af udledningerne i 2030.

Store ambitioner i Brøndby

Med viden om Kommunens nuværende og fremtidige klimabelastning trak Kommunalbestyrelsen i arbejdstøjet og foretog de indledende prioriteringer af, hvor vi skal sætte ind, inden for fire temaer: Grøn mobilitet, Energi og natur, Bæredygtig kommune og Grønne løsninger hos borgere og virksomheder.

Temaerne gav anledning til spændende drøftelser, hvor et tårnhøjt ambitionsniveau var tydeligt. Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen var enige om, at Brøndby skal sætte fart på den grønne omstilling med det samme, og at kommunen selv skal gå forrest med de gode eksempler.

Brøndby skal i første omgang prioritere at fremme flere el-biler, udbygge fjernvarmenettet, plante flere træer og mere grønt, sætte klima og bæredygtighed på skoleskemaet og fokusere på samarbejde med borgere og virksomheder. Men der er mange flere tiltag på tegnebrættet.

På billedet ses Kommunalbestyrelsen i gang med drøftelserne.
Kommunalbestyrelsen brugte en eftermiddag på at drøfte en lang række idéer til tiltag, der kan reducere kommunens CO2-udledning.

Ny klimaplan på vej

Retningen for det videre arbejde med den nye klimaplan for Brøndby er altså sat, og Kommunalbestyrelsen er nu klar til at sætte konkrete mål for den kommende klimaplan i løbet af efteråret. Skal Brøndby fx følge den nationale målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030, eller skal vi være endnu mere ambitiøse?

Arbejdet med den nye klimaplan går hermed et spændende efterår i møde, hvor Kommunalbestyrelsen skal træffe store og vigtige beslutninger på klimaets vegne. Klimaplanen er færdig i efteråret 2022.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 20. august 2021
Skrevet af Brøndby Kommune