Politisk kodeks skal fastholde god kultur i Brøndby Kommune

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et politisk kodeks for første gang. Det sker, fordi politikerne ønsker at bevare den gode stemning og det gode samarbejde, der præger det politiske samspil i Brøndby.

Der er et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af politiske skel i Brøndbys kommunalbestyrelse. Og det skal helst fortsætte sådan. Derfor har politikerne netop vedtaget et politisk kodeks, der fastslår, hvordan lokalpolitikerne forventes at indgå i konstruktive samspil med hinanden, borgerne og forvaltningen.

”Jeg kan helt oprigtigt sige, at jeg er stolt over den kultur, vi har i vores omgang med hinanden i kommunalbestyrelsen. Den er respektfuld og god, selvom vi selvfølgelig kan være uenige. Det giver et fantastisk godt grundlag for vores politiske arbejde, som vi ikke må tage for givet. Derfor er jeg glad for, at vi har nedfældet vores ambitioner for det gode samarbejde i et kodeks. Og det minder os om, at den gode kultur kommer ikke af sig selv – den kommer, fordi vi allesammen tager et aktivt medansvar og bidrager,” siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

I det netop vedtagne kodeks kan man bl.a. læse, at:

• På tværs af partigrænser arbejder vi ud fra et fælles mål om at skabe gode løsninger for og med borgere og virksomheder i Brøndby Kommune.

• Vi forstår betydningen af gode relationer, og vi prioriterer deltagelse i både ordinære møder, temamøder, studieture mv.

• Både i fagudvalgene og kommunalbestyrelsen foregår vores samspil og samarbejde i en god tone og med fokus på sagen. Vi lytter til hinanden og giver plads til vores forskellige synspunkter.

• Vi accepterer ingen former for krænkende adfærd i vores samspil. Oplever man krænkende adfærd, bør man henvende sig til borgmester eller kommunaldirektør.

• Sammen med den administrative ledelse har vi ansvaret for, at Brøndby Kommune er en god arbejdsplads med et godt arbejdsklima.

Sidst opdateret den 15. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune