Forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 8 for Horsedammen 45

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. oktober 2021 vedtaget at sende forslag til Lokalplan 151 og Kommuneplantillæg nr. 8 for et område ved Horsedammen 45 i offentlig høring.

Høringsperioden løber i 8 uger frem til den 13. december 2021. Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’Indsend kommentar' på de enkelte sider i den digitale lokalplan.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I den forbindelse vil personoplysninger blive sløret, dog undtaget navn og adresse(r). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Borgermøde

I høringsperioden vil der den 28. oktober blive afholdt et borgermøde, hvor alle interesserede borgere kan få information om planens indhold og stille spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødested og præcist mødetidspunkt vil snarest fremgå her på siden.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune