Har du lyst til at være frivillig i demokratiets tjeneste?

Den 16. november 2021 er der Kommunal- og regionsrådsvalg. Vi har brug for nogle frivillige, både til hele dagen og til aftenoptælling.

Et valg afvikles med hjælp fra rigtig mange mennesker, og du kan nu få mulighed for også at være med.

I løbet af valgdagen kan du som hjælper komme til at løse opgaver som at:

• modtage valgkort
• udlevere stemmesedler
• sørge for, at vælgerne lægger stemmesedlen i den korrekte stemmeurne
• sørge for, at stemmesedlen ikke tages med ud af valglokalet
• kontrollere, at stemmerummene er klar til den næste vælger

Et valg er en stor, spændende og festlig begivenhed. Som frivillig er du med til at løfte en stor opgave og det kræver samarbejde med mange mennesker på valgstederne. De frivillige, som hjælper til på hele valgdagen, har en lang dag og aften foran sig, med mødetid kl. 07:30 og indtil stemmerne er talt op sent om aftenen. Det betyder også, at man ikke må forlade valgstedet i løbet af dagen, og det er derfor også vigtigt, at du husker at brevstemme inden valgdagen.

Frivillige om aftenen er optællere af stemmer. De møder ind kl. 19:45 og indtil stemmerne er talt op. Der skal tælles listestemmer (partistemmer) til både kommunalvalget og regionsrådsvalget, og så skal der tælles personlige stemmer til kommunalvalget.
Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder op.

Frivillige til hele valgdagen og aftenen vil modtage en skattepligtig diæt på 1305 kr. Frivillige til aftenen modtager en skattepligtig diæt på 435 kr.

Betingelsen for at blive hjælper til valget (valgtilforordnet) er, at du har ret til at stemme til valget.

Hvis du har lyst til at være med bag kulisserne til et Kommunal- og Regionsrådsvalg, så kan du skrive dig op her på vores tilmeldingsside frem til 5. november. Da der er begrænsede pladser til rådighed er det efter først-til-mølle princippet, og tilmeldingen lukker når vi har fået det antal hjælpere vi har behov for.

Har du spørgemål, er du velkommen til at kontakte Eva Gottlieb på tlf.:4328 2168 eller på evgot@brondby.dk 

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 01. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune