Åbne bassinløsninger for blandet regn- og spildevand i Vesterled er snart fortid

Det skal være slut med lugtgener fra fællesbassiner i Vesterled. For frem til 2025 vil HOFOR nedlægge et åbent bassin og udvide og overdække et andet bassin.

Ved siden af det kommende ældrecenter i Brøndby har HOFOR et delvist åbent fællesbassin (bassin til blandet spildevand og regnvand), som kommer i funktion ved kraftig regn. Det giver lugtgener, og er derfor ikke en særlig attraktiv nabo. Derfor har Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse netop taget stilling til, hvad HOFOR skal gøre for at udbedre problemet.

Løsningen bliver at udvide og overdække bassinet ved Folemarksvej, som man samtidig vil arbejde på bliver et mere rekreativt område med fx græs og buske. Desuden vil man kun bevare et lille overdækket fællesbassin samt det åbne regnvandsbassin ved Banemarksvej, så man også her undgår lugtgener.

”Med denne løsning får vi bugt med lugtgener fra flere bassiner og samtidig får vi det moderniseret og tilpasset, så bassinerne bliver en attraktiv nabo til det kommende ældrecenter. Det bliver en stor investering fra HOFOR, men det vil være vigtigt for området,” siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

HOFOR forventer at gå i gang med arbejdet 2022 og at det står færdigt 2025.

Det skal være slut med lugtgener fra fællesbassiner i Vesterled, der nedlægges et åbent bassin og udvides og overdækkes et andet bassin.
Sidst opdateret den 24. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune