Hvad synes du om Ragnesminde Erhvervsområde?

Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg for Ragnesminde Erhvervsområde

Brøndby Kommune ønsker at revidere plangrundlaget for Ragnesminde Erhvervsområde. Fra den 22. november 2021 til den 9. januar 2022 kan du derfor komme med idéer og forslag til planændringer for området. Efter den forudgående høring vil bemærkninger og forslag blive behandlet politisk, og der vil blive taget stilling til, hvad der skal indgå i det videre planarbejde.

Kort over den geografiske afgrænsning af Ragnesminde Erhvervsområde

Baggrunden for høringen

Ragnesminde Erhvervsområde ligger i den nordvestlige del af Brøndby Kommune og består også af et lidt mindre område i den nordøstlige del af Vallensbæk Kommune. Det samlede erhvervsområde er stort, svarende til næsten 290 fodboldbaner, og er således et af de større rene erhvervsområder i hovedstadsregionen. Ragnesminde består i dag af en række forskellige slags virksomheder i forskellige størrelser, og op i gennem de sidste mange år er der sket en udvikling, hvor der er opstået nye ønsker og behov for at drive virksomhed i området. Samtidigt er området som helhed en stor og vigtig del af Brøndby Kommune, og der er mange arbejdspladser knyttet til virksomhederne der ligger her.

Formålet med et nyt plangrundlag for Ragnesminde

Formålet med en ny planlægning for Ragnesminde Erhvervsområde er både at fastholde det oprindelige plangrundlag og at give plads til nye anvendelsesmuligheder. Et nyt plangrundlag vil kunne indeholde nogle nye planmæssige rammer for virksomhederne og herigennem imødekomme nogle af de behov, der er opstået over tid, og som man fra kommunens side forventer at se stadig mere til fremover. Samtidigt ønsker kommunen også at se på hvordan området som helhed kan indgå i arbejdet med bl.a. Brøndby Kommunes strategi 2030 og den kommende kommunale planstrategi.

Ragnesminde i dag

I den del af Ragnesminde der ligger nord for Park Allé ligger der primært større lager- transport- og logistikvirksomheder. I området der ligger syd for Park Allé findes der primært mellemstore lager-, transport og logistikvirksomheder, samt maskinindustri, virksomheder for overfladebehandling, værksteder og specialiserede produktionsvirksomheder inden for eks. fødevarer, renovation, tryk mv. Ved Ringager ligger et område med mindre erhvervsejendomme, der primært anvendes til produktions- reparations- og håndværksprægede virksomheder inden for fødevarer, auto, byggeri, samt små og mellemstore smede- og maskinindustrier.

Ragnesminde i fremtiden

Mange af virksomhederne der holder til i Ragnesminde vil være svære at placere andetsteds på Vestegnen, og Brøndby Kommune betragter området som et regionalt produktions- lager- og transportområde med værdi for hele Vestegnen og hovedstaden. Kommunen ønsker derfor at der kan sikres gode planmæssige rammer og betingelser for virksomhederne i Ragnesminde Erhvervsområde, både hvad angår eksisterende forhold og mulighederne for fremtidig udvikling.

Den kommende letbane får en station ved Søndre Ringvej/Vallensbækvej, hvilket en stor del af erhvervsområdet kan få nytte af. Over tid har der også vist sig et behov for at se nærmere på, hvordan hele området fungerer trafikalt.

Kommuneplan og lokalplan

I kommuneplanen for Brøndby kommune består Ragnesminde af rammeområderne 2E. 401, 2E. 402, 2E. 403, 2E.201, 2E.202, 2G.002, 2C.101, 2C. 103 og 2E.202. Med høringen ønsker kommunen at igangsætte arbejdet med en revision af de gældende rammer, hvilket vil resultere i et forslag til kommuneplantillæg. Hertil vil der blive udarbejdet et forslag til ny lokalplan for det samlede erhvervsområde – bl.a. på baggrund af de ændrede rammer.

Yderligere oplysninger og indsendelse af bemærkninger

I dag er Ragnesminde et godt og levende erhvervsområde, der tiltrækker arbejdspladser til kommunen, men hvad skal der til, for at det bliver endnu bedre og mere velfungerende?

Mangler der mulighed for nogle anvendelser eller er der noget, der bare godt kunne fungere bedre?

Hvis du har forslag til, hvordan området skal fungere i fremtiden, eller måske ideer til noget, der kan gøres bedre, så er det nu, du har en mulighed for at påvirke planlægningen for området.

Det skal ske inden den 9. januar 2022 og dine forslag, ideer og eventuelle spørgsmål kan sendes Teknik- og Miljøforvaltningen på e-mail; tmf-byplan@brondby.dk 

Yderligere offentlige høringer

De kommende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan vil blive sendt i offentlig høring, når de er udarbejdet. Her vil der også være mulighed for at komme med bemærkninger til det samlede plangrundlag.

Lovgrundlag

Indsamlingen af forslag og idéer sker efter planlovens § 23c, der indebærer, at hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at tilvejebringe forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, skal der forinden indkaldes forslag og idéer til det efterfølgende planlægningsarbejde.

Luftfoto af Ragnesminde Erhvervsområde

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 29. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune