Brøndby sætter ambitiøst klimamål om 70% C02-reduktion

Brøndby skal være klimaneutral i 2050 og har nu sat et ambitiøst delmål om at have nedbragt C02-udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990.

For at Brøndby Kommune kan blive klimaneutral i 2050, er der brug for at tage nogle store skridt hurtigt i den rigtige retning. Derfor har Brøndbys kommunalbestyrelse nu sat sig det ambitiøse mål, at man skal være kommet 70 % i mål, når vi skriver 2030.

”Klimaet er vigtig både for borgerne og os i kommunalbestyrelsen, og når vi skal blive klimaneutrale, kræver det en stor indsats af os alle. Vi kan se, at noget af det, der rykker rigtig meget, er, at vi som kommune understøtter udbredelsen af elbiler, udbreder fjernvarme og reducerer energiforbruget i bygninger. Private kan desuden gøre en stor forskel ved at købe mere klimavenlig mad og ting og tage cyklen eller offentlig transport frem for bilen,” siger borgmester Kent Magelund.

Det nye ambitiøse klimamål i Brøndby flugter kommunens første samlede strategi, Brøndby 2030, hvor kommunalbestyrelsen har prioriteret at ville være en mere klimavenlig kommune som et af de fem fokusområder. Kommunalbestyrelsen har også valgt at deltage i ’DK2020 - klimaplaner for hele Danmark’, som forpligter Brøndby Kommune til at udvikle en klimahandlingsplan, der viser vejen til CO2-neutralitet senest i 2050. Klimaplan for Brøndby forventes vedtaget i efteråret 2022.

Reduktionen af CO2 i Brøndby Kommune baserer sig på et nyt CO2-regnskab, der anslår udledningen af drivhusgasser inden for kommunegrænsen, det er fx udledninger fra trafik, energiforbrug og affald.
En stor del af CO2-udledningerne er resultatet af borgernes, virksomhedernes og kommunens indkøb af mad og varer. Man anslår, at knap halvdelen af en danskers klimabelastning netop er relateret til disse områder. Derfor vil Brøndby Kommune også arbejde for et mindre og mere bæredygtigt forbrug.

Foto af Tore Juncher, CC BY 2.0

Brøndby skal blive CO2-neutral. I den grønne omstilling skal vi derfor bruge mere vedvarende energi, køre mindre i benzinbil og forbruge mere bæredygtigt.

Sidst opdateret den 01. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune