Høj tilfredshed med Brøndbys folkeskoler

Ny analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet viser, at forældre er tilfredse med folkeskolerne i Brøndby.

Indenrigs- og Boligministeriets analyse Brugertilfredshed på skoleområdet undersøger, om forældre er mere eller mindre tilfredse med folkeskolerne, end man kan forvente på baggrund af skolernes elevgrundlag. Forskelle i forældres tilfredshed kan ofte variere efter forældres sociale baggrund og elevernes ressourcer. Derfor tager Indenrigs- og Boligministeriets analyse højde for både forældrene og elevernes ressourcer, når de undersøger tilfredsheden blandt forældre.

Højere tilfredshed end landsgennemsnittet og omegnskommunerne
Analysen viser, at forældre i Brøndby Kommune er meget tilfredse med kommunens folkeskoler. Også mere end man kan forvente, når man tager højde for elevgrundlaget i kommunens folkeskoler. I 2020 var forældrenes tilfredshed med folkeskolerne i Brøndby højere end både landsgennemsnittet og i vores omegnskommuner.

Forældrenes tilfredshed er en vigtig måde at måle, hvordan skolens brugere oplever kvaliteten på skolerne.

”Jeg er stolt af Brøndbys folkeskoler, og af at skolerne er et sted, hvor forældre er glade for at sende deres børn hen hver morgen. Forældrenes opbakning er vigtig for, at vores børn og unge får en god skolegang, en uddannelse og job. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen udfordringer i vores skoler, og dem der er, arbejder vi målrettet på. Men det er en stor cadeau til vores lærere og alt andet personale på skolerne, at forældrenes tilfredshed med skoletilbuddet er så højt. Det er et rigtig godt udgangspunkt for videreudviklingen af vores folkeskoler,” siger borgmester, Kent Magelund.

Sidst opdateret den 01. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune