Kirkebjerg Parkvej spærres

Fra start januar og det meste af 2022 vil der være vejarbejde på Kirkebjerg Parkvej. Det vil påvirke kørsel gennem området, for der vil løbende blive spærret for biltrafik på dele af strækningen.

HOFOR arbejder i området og vil have et såkaldt ”rullende” arbejdsområde, der flytter sig i takt med, at arbejdet skrider frem. Arbejdsområdet starter i den nordlige ende af Kirkebjerg Parkvej mod Glostrup Station og vil gradvist rykke længere mod syd, indtil man når bydelscenteret.

Der vil være adgang til området i hele perioden, og hvis man er cyklist og fodgænger kan man stadig benytte Kirkebjerg Parkvej uændret.

Men trafikanter, virksomheder og beboere bør være opmærksom på, hvordan de kommer til og fra deres bolig eller gøremål. Der vil blive skiltet med omkørselsmuligheder.

Bustrafikken flyttes fra Kirkebjerg Parkvej til Kirkebjerg Allé med et stoppested ved Mosebakkevej.       

Arbejdet igangsættes medio januar 2022 og forventes løbe over 10 måneder.

Sidst opdateret den 21. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune