Nye restriktioner i dagtilbud, skoler og på kultur- og fritidsområdet

For at begrænse covid-19 smittespredningen er der indført nye landsdækkende restriktioner for flere institutioner og kulturtilbud. Se hvilken betydning, restriktionerne kan have for dig.

Alle indendørs fritidsaktiviteter aflyses frem til og med 4. januar 2022

Fredag den 17. december meldte Kulturministeriet en række nye restriktioner og anbefalinger ud, som berører kultur, idræts- og fritidsområdet.

Det betyder, at alle indendørs foreningsaktiviteter aflyses fra tirsdag den 21 december 2021 til og med tirsdag den 4. januar 2022.

Udendørs foreningsaktiviteter kan fortsat gennemføres, ligesom eliteidrætten er undtaget nedlukningen og kan træne i henhold til de gældende retningslinjer.

Eliteidrætten kan fortsat afvikle kampe, men uden tilskuere foreløbigt indtil den 17. januar 2022.

Arrangementer i kulturhusene aflyses

Arrangementer i kulturhusene og bibliotekerne aflyses fra søndag den 19. december og fire uger frem.

Bibliotekerne er fortsat åbne for udlån og aflevering af bøger.

Der er krav om at bære mundbind eller visir. Børn under 12 år er undtaget.

Skoler

I forbindelse med skolerne genåbning den 5. januar 2022, indføres en række restriktioner.

Alle elever opfordres til to ugentlige test

  • Fra den 5. januar 2022 opfordres alle elever og ansatte på skolerne til at blive testet to gange ugentligt. Dette gælder også for elever og personale, som er vaccineret eller tidligere smittet.
  • Skolerne udsender nye samtykkeerklæringer til test, som meget gerne skal besvares inden skolerne åbner igen den 5. januar 2022. 

Krav om værnemidler og aflevering og afhentning udendørs

  • Forældre og besøgende på skolerne skal bruge værnemidler indendørs på skolen – fx mundbind eller visir. Fremover vil aflevering og afhentning af de yngre elever foregå udendørs. Skolerne informerer forældre og elever yderligere på Aula.

Ændringer i undervisningen og aflysning af sociale arrangementer

  • Når skolerne genåbner vil undervisningen og skoledagen fortsat tilrettelægges, så elever så vidt muligt kun er sammen med deres klasse eller i faste grupper. Sociale arrangementer såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad holdes derfor inden for klasserne, og sociale arrangementer på tværs af klassernes aflyses.

Dagtilbud

Alle forældre og besøgende i dagtilbud skal fra den 21. december 2021 bære mundbind, når de afleverer og henter deres barn.

Se også restriktionerne på coronasmitte.dk

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 21. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune