Borgmesterens nytårshilsen

Kent Max Magelund ønsker godt nytår og tak for det gamle år

Kære Brøndby-borgere

2021 har været et spændende men udfordrende år. Alles øjne har været rettet mod Brøndby – eller manges øjne har i hvert fald. Og vi har haft besøg af både miljøministeren, statsministeren, direktøren for Sundhedsstyrelsen og flere internationsalt anerkendte arkitektfirmaer. Men der sker også meget i Brøndby.

Miljøministeren lagde vejen forbi for at høre mere om, hvordan vi vil arbejde med biodiversitet og den vilde natur – og selvfølgelig for at se Danmarks største insekthotel. De mange anerkendte arkitektfirmaer lagde vejen forbi for at lægge billet ind på udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand.

Statsministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen var på besøg i en noget anden anledning. For coronapandemien har desværre også i 2021 haft et solidt tag i Brøndby og vi har været ekstra udfordrede med høje smittetal og færre vaccinerede.

Lyspunkter i skyggen af corona

Pandemien buldrer desværre stadigvæk der ud af. Og året slutter, ligesom det begyndte, med mundbind, håndsprit og restriktioner. Men vi kan glæde os over, at vi trods alt har haft en lang periode med en forholdsvis normal hverdag.

Så selvom året, der er gået, igen har været lidt mørkere og mærkeligere end vi er vant til, så har der heldigvis været en masse lyspunkter. Og her tænker jeg ikke kun på BIF’s fantastiske mesterskab. Vores kommune udvikler sig i en positiv retning og vi har en fornuftig økonomi, der betyder, at der er råd til en god og ordentlig service til borgerne.

Med Strategi Brøndby 2030 som pejlemærke har vi i året, der er gået, sat mange vigtige skibe i søen, som vil få en positiv betydning for Brøndby i fremtiden. Men der er særligt tre dagsordener, som jeg synes, har kendetegnet 2021. For det første en byudviklingsdagsorden, for det andet en bevægelsesdagsorden og for det tredje en grøn dagsorden.

Brøndby udvikler sig

Vi, der bor her, ved det godt – vi bor et skønt sted. Og det har omverdenen også fået øjnene op for. Den store interesse for at bo i Brøndby betyder, at der er fuld gang i byudviklingen. I Kirkebjerg har en helt ny bydel i den grad taget form. Hvor der for kort tid siden var gravemaskiner, er der nu boligområder med liv og mennesker. Derfor skal der bygges flere nye daginstitutioner og især Brøndbyvester Skole skal udvides til de flere børn, vi ved kommer, efterhånden som de 2.000 nye boliger står klar.

Fremtidens Brøndby Strand er vores store ambitiøse byudviklingsprojekt, hvor hele bydelen skal gentænkes. Det har været overvældende og positivt at opleve den store interesse for at bringe Brøndby Strand ind i fremtiden. I øjeblikket arbejder tre teams, der er specialister i byudvikling, med deres bud på Fremtidens Brøndby Strand i en proces, hvor alle borgere kan komme med input. Når de tre forslag ligger klar, arbejder vi videre med den endelige udviklingsplan for bydelen, som gerne skal være klar i slutningen af 2022.

Brøndby bevæger sig

Bevægelse, sport og idræt er også en dagsorden, der har fyldt i 2021. I året der er gået, er Brøndby Kommune nemlig blevet ’Bevæg dig for livet’-kommune i partnerskab med DIF og DGI. Målet er, at Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er en ambitiøs målsætning, som Brøndby Kommune vil bidrage til med et mål om, at 3.000 flere af vores borgere skal være fysisk aktive – over halvdelen i foreningslivets fællesskaber. Så der skal skabes bedre rammer for bevægelse og fællesskaber og vi er godt på vej med mange nye tiltag.

Byggeriet af en ny hal til springgymnastik i Brøndby Strand er i fuld gang og planen er, at vi indvier den i marts 2022. Vi går også i gang med at renoverer svømmehallen på Nørregård og vi har afsat penge til en ordning, der skal give flere børn og unge et aktivt fritidsliv. I året der gik har kommunalbestyrelsen også givet grønt lys til byggeriet af Brøndbys to første profildaginstitutioner – den ene med fokus på idræt og bevægelse.

I Sportsbyen sker der også en række spændende ting. Vi afslutter byggeriet af Brøndby IF’s nye klubhus, der bliver et aktivt samlingspunkt for de 1.200 fodboldspillere og 650 frivillige. Vi etablerer også et nyt kunstgræsanlæg, som også kommer hele amatørafdelingen til gode og vi får kommunens første store padelcenter i 2022. Det skal også opføres i Sportsbyen, hvor der i dag er parkeringspladser. Og for at skabe liv bliver det med træningsbaner, café og butik.

Brøndby sætter turbo på den grønne indsats

Den tredje dagsorden, som har kendetegnet året der gik, er den grønne dagsorden.

Brøndby skal selvfølgelig også være mere klimavenlig. Vi er i fuld gang med at udarbejde en ny klimaplan, hvor vi har forpligtet os på at være CO2-neutral senest i 2050. Og vi har en masse spændende tiltag på tegnebrættet, som skal bidrage til, at vi når målet.

Med til den grønne dagsorden hører også, at vi vil bevare og udvikle Brøndbys natur og grønne områder. Derfor har vi i året, der er gået, prioriteret at bruge flere millioner kroner over de næste år på fx at gøre naturen og de grønne områder mere vilde og varierede. Og den ene af de to nye profildaginstitutioner, som vi gav grønt lys til i året der gik, skal selvfølgelig have fokus på bæredygtighed, natur og biodiversitet.

Rigtig godt nytår til alle

Så i skyggen af corona sker der mange spændende ting i Brøndby. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke fortsat har udfordringer og problemer. Det er der. Og dem tager vi livtag med én ad gangen. Men det bliver en ny kommunalbestyrelse, der nu skal træffe de politiske beslutninger og lede kommunen.

Det bliver et goddag til syv nye ansigter og to nye partier, når den nye kommunalbestyrelse trækker i arbejdstøjet i det nye år. Så lad mig sende en stor tak til den gamle kommunalbestyrelse og et velkommen til den nye. Lad os fortsætte det gode samarbejde, som er helt afgørende for, at vi når i mål med vores indsatser.

Jeg vil også sige stor tak til alle i Brøndby. Tak til medarbejdere, borgere og virksomheder. Jeg ved, at den nærmeste fremtid vil være både udfordrende og usikker, inden vi forhåbentlig får mere af den kendte, trygge hverdag tilbage. Det kan vi kun i fællesskab. Og i Brøndby har vi heldigvis et stærkt fællesskab. Jeg – og resten af kommunalbestyrelsen – vil gerne sige tak for året der gik og rigtig godt nytår.

Kent Magelund
Borgmester

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 06. januar 2022
Skrevet af Brøndby Kommune