Brøndby vil ikke undtages: Beder om 35 ukrainske flygtninge

Selvom Brøndby Kommune er fritaget for automatisk at få tildelt flygtninge fra Ukraine, har kommunalbestyrelsen anmodet om at modtage 35 fordrevne.

Brøndby Kommune er som hovedregel undtaget fra at modtage flygtninge, da man allerede løser en stor integrationsopgave. Derfor står Brøndby heller ikke på listen over kommuner, der automatisk får tildelt et vist antal flygtninge fra den aktuelle invasion af Ukraine.

Men kommunalbestyrelsen har besluttet sig for at tilbyde Udlændingestyrelsen, at der visiteres 35 flygtninge til Brøndby Kommune. Tallet er fastsat efter et scenarie, hvor der ankommer ca. 20.000 flygtninge til Danmark.

”I den nuværende situation, hvor Danmark som følge af krigen i Ukraine sandsynligvis står foran at skulle modtage den største mængde flygtninge siden 2. verdenskrig, ønsker vi i Brøndby Kommune at bidrage til at løse den store samfundsopgave. Det er en kæmpemæssig opgave at finde indkvartering til de mange flygtninge, der forventes at komme til Danmark, og den vil vi naturligvis gerne hjælpe med,” siger borgmester Kent Magelund, der har en enig kommunalbestyrelse bag sig.

Brøndby Kommune har nedsat en task force med repræsentanter fra alle relevante dele af kommunen. Flere har erfaring fra dengang, Brøndby Kommune modtog bosniske flygtninge.

Der er pt. registreret 13 ukrainere, der er privat indkvarteret i Brøndby, og task forcen er i dialog med disse familier.

Enkelte har brug for psykologhjælp og flere udtrykker ønske om aktiviteter for børnene. Det arbejde er i gang, ligesom Brøndby Kommune er ved at klargøre kommunale adresser som Bakkegården og Hermosagård til at kunne huse nogle af de ukrainske familier, der forventes at komme.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 31. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune