Brøndbyborgere skal i fremtiden sortere affald i 10 fraktioner

Regulativ for husholdningsaffald er nu i offentlig høring, og du har mulighed for at komme med høringsvar.

Regulativ for husholdningsaffald fastsætter reglerne for, hvordan borgere i Brøndby skal sortere og håndtere husholdningsaffald. I Brøndby sorterer vi allerede vores affald i otte forskellige fraktioner, men vi skal som resten af Danmark i fremtiden sortere i 10 fraktioner. Det er nationalt bestemt, at vi også skal sortere mad- og drikkevarekartoner og i 2023 kommer også tekstiler med.

Det nye Regulativ for husholdningsaffald fastsætter, hvordan borgere i Brøndby fra 30. maj skal sortere mad- og drikkevarekartoner og træ til genanvendelse.

Regulativ for husholdningsaffald er i høring

Regulativ for husholdningsaffald er nu i offentlig høring fra den 10. marts 2022 til den 7. april 2022, og du har mulighed for at komme med høringssvar. Du kan skrive dit høringssvar til regulativet til affald@brondby.dk.

Læs Regulativ for husholdningsaffald her.

Sidst opdateret den 02. januar 2023
Skrevet af Brøndby Kommune