Kontrolenhed sparer Brøndby Kommune for næsten 5,5 mio. kr.

I 2021 har Brøndby Kommunes kontrolenhed haft sager med 171 borgere, der har modtaget sociale ydelser, de ikke var berettiget til. Det har sparet kommunen for næsten 5,5 mio. kr. Kontrolenheden opruster nu, så man forventer at næste år byder på flere sager.

Brøndby Kommunes kontrolenhed undersøger hvert år en række sager for at sikre, at de ydelser, borgerne modtager også er lige som de skal være.

I nogle tilfælde modtager borgere ydelser, de ikke har ret til. Det er typisk, at man har undladt eller glemt at oplyse om, at man har arbejde, selvom man modtager kontanthjælp eller lignende. I andre tilfælde handler det om, at man opholder sig i udlandet eller andre steder end Brøndby Kommune, mens man modtager kontanthjælp. Som kontanthjælpsmodtager har man pligt til at oplyse om arbejde og søge om ferie inden, man rejser til udlandet.

2,5 mio. kr. skal tilbagebetales til kommunen

I løbet af 2021 har kontrolenheden haft sager, der involverer 253 borgere. I 150 af sagerne blev der truffet afgørelse om ophør og/eller tilbagebetaling af en kommunal ydelse. I alt beløber årets besparelse sig til 5.454.595 kr. Af disse er ca. 2.525.668 kr. penge, borgerne skal betale tilbage til kommunen. Det resterende beløb er sparede penge som resultat af, at der bliver sat en stopper for uberettigede ydelser.

Opruster med ekstra årsværk

Kontrolenheden i Brøndby Kommune har netop oprustet med en ekstra medarbejder, så der nu er tre ansatte. Det besluttede en enig kommunalbestyrelse, da man oplever en stigning i antallet af anmeldelser, som enheden modtager. Anmeldelser kommer bl.a. fra borgere og Skattestyrelsen. Det betyder, at enheden fremadrettet vil være i stand til at gennemgå langt flere sager.

Handler ikke om økonomisk besparelse

Brøndby Kommunes kontrolenhed går også efter bedrageri, der ikke nødvendigvis giver kommunen en økonomisk besparelse som fx adresseregistreringer eller flytning til udlandet, som ikke er oplyst. Det handler ikke om at indkassere mest muligt, men om at sikre, at borgerne får de ydelser, de har ret til og er korrekt bopælsregistreret.


Foto: Kontrolenheden i Brøndby Kommune har opgraderet og Mette Ildved (tv.) er nyansat. Hun står med kollegerne Bettina Hvid og Vibeke Clausen.

Sidst opdateret den 18. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune