Dispensation til etablering af anløbsbro i Strandparken i Maglebæk Sø

Brøndby Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af anløbsbro ved Gyvelhuse, Svingelstien 30 (matr.nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand). Du kan læse mere om anløbsbroen og dispensationen her.

Strandparken I/S har ansøgt om dispensation til etablering af anløbsbro ved strandcaféen i Gyvelhuse.

Anløbsbroen ønskes etableret for at mindske slid på søbredden og for at imødekomme ønske om at kunne lægge til ved caféen i kajak.

Anlægsbroen er 2x6 meter og vil blive bygget i egetræ på pæle.

Billede af anløbsbro
Referencebillede af anløbsbro

Dispensationen

Dispensationen er meddelt efter § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Du kan læse ansøgning til dispensationen og den fulde dispensation i Pdf'erne herunder.

Læs ansøgningen her

Læs dispensationen her

Dispensationer givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, skal offentliggøres i 4 uger (klagefrist). Dispensationen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest 12. maj 2022. Det fremgår af dispensationens klagevejledning, hvem der er klageberettiget.

Oversigtskort med markering af anløbsbroens placering.
Oversigtskort med markering af anløbsbroens placering.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 13. april 2022
Skrevet af Brøndby Kommune