Nu skal Brøndby også sortere mad- og drikkekartoner

Nu skal du komme dine mad- og drikkekartoner i plastbeholderen. Her vil de indgå i et nyt kredsløb og blive genanvendt.

Brøndby Kommune har i næsten otte år ligget i front, når det handler om at sortere affald i mange forskellige fraktioner, så mest muligt kan genanvendes. Derfor har man også set frem til, at borgerne nu kan sortere mad- og drikkekartoner fra restaffaldet.

Dermed følger Brøndby Kommune de nationale krav om at sortere i 10 forskellige slags affald: madaffald, restaffald, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap, metal, glas, farligt affald og tekstil. Dog kommer der først en ordning for tekstil i 2023, når man har fået de nationale ordninger ordentligt på plads.

På forkant og grønne skraldebiler

”I Brøndby Kommune er vi godt med, når det gælder affaldssortering. Vi har siden 2014 sorteret i otte affaldstyper i villa- og rækkehuse, og løbende er resten af kommunen også kommet med. Og vi kan gøre endnu mere for den grønne omstilling, når vi nu også kan sortere mad- og drikkekartoner. Desuden vil de fleste skraldebiler i Brøndby køre på 100% el til vinter, og på den måde gøre Brøndby til en endnu grønnere kommune. Det er de færreste skraldebiler i Danmark og Europa, der kører på el endnu, så det er stort, at vi her er på forkant. Det er ikke bare bedre for klimaet, det mindsker også støj og partikelforurening fra de tunge køretøjer,” siger Finn Andersen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Hvordan sorterer jeg mad- og drikkekartoner korrekt?

Mad- og drikkekartoner er fx emballage fra mælk, yoghurt, juice, flåede tomater, bechamelsovs, kikærter m.m. og er lavet af pap med en inderside af enten plast eller aluminium. De skal være tomme, men du behøver ikke skylle dem. Du skal lægge mad- og drikkekartoner i samme beholder som din plast. Du kan med fordel presse eller folde dem sammen, så de ikke fylder så meget i beholderen til plast.

Når affaldet lander på modtageanlægget, bliver kartonerne sorteret fra plastaffaldet. Kartonerne bliver sendt videre til papirfabrikker, hvor de bruges til fremstilling af nye papirråvarer.

Nye tømmedage

Urbaser overtager renovatøropgaven fra Remondis fra juni 2022. Du skal derfor være opmærksom på, at der fra den 30. maj 2022 sker ændringer i dine tømmedage. Du kan se din nye tømmekalender på brondby.dk/mitaffald fra den 28. maj 2022.

Miljøboks

Fra den 30. maj 2022 kan du sætte din røde miljøboks til farligt affald på hvilken som helst af dine todelte beholdere. Så tager skraldemanden den med og stiller en ny.

Hvorfor ændrer Brøndby Kommune affaldsordningen?

I juni 2020 blev den politiske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” indgået mellem regeringen og en række partier i Folketinget. I aftalen er der fokus på en øget og mere ensartet affaldssortering i alle 98 kommuner.

I fremtiden skal der ved husstanden sorteres og indsamles 10 typer affald: glas, metal, plast, pap, papir, mad- og drikkekartoner, farligt affald, madaffald, restaffald og tekstil. De fleste af disse har vi indsamlet i mange år, og derfor vil borgerne i Brøndby kun opleve få supplementer til de allerede velfungerende ordninger.

 

Sidst opdateret den 24. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune