Sibel Khan er Brøndbys nye borgerrådgiver

Brøndby har fået sin første borgerrådgiver, der skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen i konkrete sager.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har per den 1. april 2022 ansat en borgerrådgiver.

En borgerrådgiver er en uvildig og uafhængig person, som kan rådgive og vejlede borgerne i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for kommunens områder.

Borgerrådgiveren skal styrke dialogen mellem borgere og kommunen og skal sikre, at borgere bliver hørt og får en respektfuld behandling.

”Jeg er uafhængig og kan derfor være et bindeled mellem borger og kommune, hvis der er noget, der er gået skævt. Jeg kan ikke ændre en afgørelse, der er truffet i en sag. Men jeg kan fx hjælpe, hvis man som borger er utilfreds med sagsbehandlingen eller den måde, man er blevet behandlet på i mødet med kommunen. Jeg kan også hjælpe, hvis man har svært ved at forstå en afgørelse og jeg kan yde råd- og vejledning i forhold til klagemuligheder. Og så kan jeg viderebringe borgernes forslag til forvaltningerne i forhold til, hvordan den kommunale betjening kan blive bedre, så vi får udviklet inden for de områder, hvor det er oplagt,” lyder det fra Sibel Khan, borgerrådgiver.

Sibel Khan er uddannet socialrådgiver og cand.soc.jur., og har en bred kommunal erfaring.

Det er gratis for borgere og virksomheder at benytte sig af Brøndbys borgerrådgiver.

Sibel Khan kan træffes på byens kulturhuse mandag og torsdag fra uge 22, hvor man kan kigge forbi uden forudgående aftale.

Ellers kan man aftale et møde ved at kontakte hende på 2369 0470 på nedenstående telefontider eller sende en mail på sikha@brondby.dk. 

Kontakt

Tlf. 23 69 04 70

Telefontider

Mandag kl. 09.00-11.30

Tirsdag-torsdag kl. 09.00-14.30

Personlig samtale uden forudgående aftale:

Kulturhuset Kilden: Mandag kl. 13.00-15.00

Kulturhuset Brønden: Torsdag kl. 15.30-17.30

Sidst opdateret den 09. maj 2023
Skrevet af Brøndby Kommune