Brøndby Kommune har genoptaget sager om tabt arbejdsfortjeneste i årene 2017-2019

Brøndby Kommune har gennemgået alle sager om tabt arbejdsfortjeneste i årene 2017-2019. I de sager hvor den maksimale sats har været anvendt, er der lavet en genberegning. Hvis genberegningen har vist, at de har fået for lidt udbetalt, er der sendt brev borgerne.

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser. Fejlen betyder, at nogle ydelsesmodtagere i flere år kan have fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.

Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap. Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012. Social- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning.

Brøndby Kommune har gennemgået alle sager om tabt arbejdsfortjeneste i årene 2017-2019. I de sager hvor den maksimale sats har været anvendt, er der lavet en genberegning. Hvis genberegningen har vist, at de har fået for lidt udbetalt, er der sendt brev borgerne.  

Det er Brøndby Kommunes vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på tre år. Det betyder, at den del af kravet, som ligger mere end tre år forud for ministeriets orientering til kommunerne den 6. februar 2020, er forældede. Det gælder også, selvom du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.

Serviceloven blev ændret med virkning fra den 1. januar 2020, således at den maksimale sats herfra har været korrekt.

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, og har spørgsmål til kommunens gennemgang af din sag, så kan du rette henvendelse til Brøndby Kommune på 43282828.

Sidst opdateret den 03. oktober 2022
Skrevet af Brøndby Kommune