Brøndby får 1.000 meter lang støjskærm

Trafikstøj fra motorvejene er en kæmpe udfordring i Brøndby. Men nu er der udsigt til, at støjgenerne fra Holbækmotorvejen kan blive reduceret med et nyt 1.000 meter langt støjværn.

Transportminister Thomas Danielsen og borgmester Kent Magelund tog i dag første spadestik til det, der i løbet af de kommende måneder skal blive til en ny støjskærm i Brøndby.

Støjskærmen bliver anlagt langs Holbækmotorvejen på strækningen fra Seminarievej til Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Boligområdet tæt på Holbækmotorvejen er udpeget som et særligt støjbelastet område i Vejdirektoratets støjhandlingsplan. 

Med Infrastrukturplan 2035 har regeringen afsat en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2022 – 2035 til bekæmpelse af trafikstøj, heraf 28,3 mio. kr. til etablering af Støjskærmen ved Brøndby

Det betyder blandt andet, at der nu bliver opført en 1.000 meter lang og syv meter høj støjskærm langs motorvejen, og det er forventningen, at beboerne langs strækningen vil opleve væsentligt færre støjgener.

”Trafikstøj fra motorvejene er en kæmpe udfordring i Brøndby. Derfor er det dejligt, at der nu kommer noget konkret ud af de mange års kamp. Så vi er meget glade for den 1.000 meter nye støjskærm. Og vi håber bare, at det er begyndelsen. For trafikstøj plager mange andre her i Brøndby. Så derfor vil vi selvfølgelig fortsætte med at presse på for at få gjort noget ved støjen på de mange andre strækninger, hvor den også er slem”, sagde borgmester Kent Magelund, da han sammen med Transportminister Thomas Danielsen kunne tage første spadestik til den nye støjskærm.

Fakta:

  • 7 meter høj
  • 1.000 meter lang
  • Opsættes langs den nordlige side af Holbækmotorvejen nær Bygaden
  • Anlægsperiode: Uge 9-30 2023
  • 108 boliger forventes at få reduceret støjen med mere end 3 decibel (dB) pga. støjskærmen
  • 4 boliger forventes at få reduceret støjen med mere end 6 dB
  • Med Infrastrukturplan 2035 har regeringen afsat en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2022 – 2035 til bekæmpelse af trafikstøj, heraf 28,3 mio. kr. til etablering af Støjskærmen ved Brøndby
Transportminister Thomas Danielsen og borgmester Kent Magelund tog torsdag den 2. marts første spadestik til en ny støjskærm i Brøndby.

Kontakt

Kommunikationsteam

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

kommunikation@brondby.dk

Sidst opdateret den 02. marts 2023
Skrevet af Brøndby Kommune